Domov > Družbena odgovornost > Etičnost in transparentnost
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Kodeks etike in njegovo upoštevanje

Kodeks etike in ravnanja izraža zavezanost skupine Chiesi, da ne deluje zgolj v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, temveč tudi z določenimi etičnimi načeli in pravili ravnanja.

Izvajanje naslednjih načel je zagotovljeno s postopki, ki so prisotni znotraj družbe in usmerjeni v zagotavljanje, da njeni zaposleni, notranja telesa in tretje stranke, ki delujejo v imenu skupine, učinkovito ravnajo v skladu z etičnimi načeli.

To različico kodeksa je leta 2015 odobril Upravni odbor podjetja Chiesi Farmaceutici S.p.A. Gre za uraden dokument skupine in je kot takšen obvezujoč za vsa telesa, zaposlene, svetovalce, sodelavce, zastopnike in, na splošnejši ravni, vse tretje stranke, ki delujejo v imenu skupine.

 

EFPIA

Kot člani evropske federacije farmacevtskih industrij in združenj EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) si prizadevamo za transparentnost sodelovanja med farmacevtsko industrijo ter zdravstvenimi delavci in organizacijami v skladu z EFPIA in v skladu z nacionalnimi pravnimi določili, ker smo prepričani, da smo neodvisni partnerji, ki imajo enak cilj: sodelovanje in izmenjavo znanja ter raziskave in razvoj brez nedovoljenih vplivov ali vmešavanj.

INDIVIDUALNO RAZKRITJE

Donacije in podpore zdravstvenim organizacijam, organizacijam in združenjem zdravstvenih delavcev, organizacijam, ki zagotavljajo zdravstveno oskrbo.

Z dogodki povezani stroški: pristojbine za registracijo, sponzorske pogodbe, potovanje in nastanitev.

Honorarji za storitve in svetovanja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih organizacij: honorarji in povezani izdatki morajo biti razkriti ločeno. To pride v poštev le, če je zdravstveni delavec ali zdravstvena organizacija podal(a) soglasje za individualno razkritje, sicer je treba podatke objaviti razkrite v agregirani obliki.

RAZKRITJE V AGREGIRANI OBLIKI

Stroški za raziskave in razvoj: vključno s stroški za dogodke, ki so s tem povezani (srečanja raziskovalcev itn.).

Nakazila, ki jih zaradi zakonskih razlogov ni mogoče razkriti na individualni ravni.

 

V skladu s kodeksom sodelovanja z združenji bolnikov objavljamo seznam združenj bolnikov, katerim je Cheisi SLOVENIJA d.o.o. zagotovil finančno pomoč:

 

Za dodatna vprašanja o kodeksih transparentnosti EFPIA ali PHARMIG ter za vprašanja o odpovedi ali umiku svojega soglasja za individualno razkritje se lahko brez oklevanja obrnete na nas.