Domov > SpeakUp&BeHeard
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
 

SpeakUp&BeHeard
(Spregovori in bodi slišan)!

Vaš glas je pomemben za nas.

Družba Chiesi zelo resno jemlje svojo odgovornost v zvezi s preglednostjo in skladnostjo poslovanja.

Da bi nam pomagali odkriti in obravnavati morebitne kršitve Kodeksa ravnanja družbe Chiesi, kršitve zakonov in predpisov ali neprimerna ravnanja, ki bi lahko ogrozila poslovanje in ugled skupine ali povzročila škodo tretjim osebam, vas vabimo in spodbujamo, da nam o takšnih zadevah poročate.

Zaposleni družbe Chiesi in tudi druge osebe nam lahko poročajo o zaznanih nepravilnostih prek platforme “SpeakUp&BeHeard”.

Če ste zaposleni v družbi Chiesi, vas prosimo, da najprej poskusite uporabiti enega od internih kanalov za poročanje (npr. kadrovsko službo ali službo za pravne zadeve in skladnost, v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili in postopki) in svoje pomisleke sporočite svojemu nadrejenemu. Če vam je neprijetno, da bi o njih poročali po običajnih internih kanalih poročanja, lahko uporabite spletno platformo sistema “SpeakUp&BeHeard”.

Prek sistema “SpeakUp&BeHeard” lahko poročate o domnevnih kršitvah Kodeksa ravnanja družbe Chiesi ali kršitvah zakonov in predpisov, ki zadevajo – predvsem, vendar ne izključno – raznolikost in vključevanje, zdravje in varnost, stike z zdravstvenimi delavci in/ali bolniki, človeške vire, okolje, podkupovanje, varstvo podatkov, dobrobit živali in protimonopolna pravila.

Skrbimo za vašo zasebnost! Orodja za poročanje SpeakUp&BeHeard so strukturirana tako, da zagotavljajo najvišjo raven zaščite in zaupnosti v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov (več informacij najdete tukaj).

Zagotovimo lahko, da bodo osebe, ki prijavijo takšne nepravilnosti, vedno zaščitene: zavezali smo se namreč, da bomo prijavitelje zaščitili pred kakršno koli diskriminacijo in/ali povračilnimi ukrepi v zvezi s prijavo, podano v dobri veri.

Vsaka prijava, podana prek sistema SpeakUp&BeHeard, bo skrbno obravnavana in podvržena ustreznemu postopku preverjanja.

Opomba: Če se vaša prijava nanaša na neželene dogodke/učinke zdravil, kliknite tukaj

Pin Icon