Domov > Družbena odgovornost > Chiesi fundacija
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Chiesi fundacija Onlus je bila ustanovljena leta 2005 kot neprofitna organizacija, ki znanje družbe Chiesi izkorišča za promocijo zdravja in lajšanje trpljenja bolnikov s področja bolezni dihal ter redkih in neonatalnih bolezni. Chiesi fundacija uresničuje svoje poslanstvo z znanstvenimi raziskavami, izmenjavo znanja ter z izobraževanjem zdravstvenih delavcev, javnosti in bolnikov.

 

Fundacijo Chiesi navdihujejo vrednote družbe Chiesi:
– osredotočenost na človeka,
– etika,
– odgovornost do družbe in okolja,
– izmenjava raziskav in znanj brez omejitev,
– boj proti trpljenju in neenakosti.

 

Glavna področja dejavnosti fundacije Chiesi so:

  • znanstvene raziskave za boljše razumevanje potreb bolnika in izboljšanje obravnave bolnika preko raziskav patofizioloških procesov, fenotipov in poglobljenih analiz psiholoških vidikov oskrbe bolnika,
  • omogočiti dostopnost znanstvenih spoznanj, da bi izboljšali oskrbo bolnikov in spodbujanje boljšega razumevanja njihovih potreb tako s strani javnosti kot institucij,
  • usposabljanje mladih raziskovalcev, spodbujanje akademskih znanstvenih raziskav in finančna podpora raziskovalnim projektom,
  • mednarodno sodelovanje in izmenjava medicinskega in tehnološkega znanja ter sredstev zlasti za države v razvoju z namenom dolgoročnih projektov naravnanih v samofinanciranje.

 

Fundacijo Chiesi vodi odbor direktorjev, ki odobri proračun in načrt aktivnosti. Pri znanstvenih temah fundaciji svetuje neodvisni znanstveni svetovalni odbor.