Domov > Družbena odgovornost > Okolje in varnost
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Skrbimo za zdravje ljudi, spoštujemo okolje in nadziramo uporabo naravnih virov, saj se zavedamo odgovornosti do prihodnjih generacij.

Da bi preprečili kakršenkoli negativen vpliv na okolje in hkrati zagotavljali najboljše delovno okolje, nenehno spremljamo okolje in varnost v vseh svojih proizvodnih obratih.

Nadaljujemo z rastjo, a želimo trajnostno rast z namenom da se nenehno izboljšujemo.

 

Chiesi in okolje

Varstvo okolja je sestavni del naše industrijske politike: uravnoteženost poslovnega razvoja in okoljske trajnosti je za Chiesi ključnega pomena.

Energija

Z naložbami v varčevanje z energijo smo kljub povečanju obsega proizvodnje dosegli zmanjšanje porabe energije. Uvedli smo tudi bolj učinkovite avtomatizirane sisteme in filtracijo zraka ter tako izboljšali delovno okolje.

Vodni viri

Količina porabljene in odpadne vode se je v zadnjih letih zmanjševala, zahvaljujoč nenehnemu nadzoru vodnih virov. V bližnji prihodnosti so za nadaljnje izboljšave predvideni specifični načrti.

Odpadki

Čeprav se je zaradi povečane proizvodnje rahlo povečala količina odpadkov, še vedno recikliramo več kot prej.

Emisije

Emisije v zrak so zmerne in so večinoma posledica grelcev na zemeljski plin, ki proizvajajo paro.

 

Chiesi in varnost

Pozitivni trend glede zdravja in varnosti delavcev se je ohranil: pogostost in resnost nesreč pri delu se nenehno zmanjšujeta. S tem smo lahko zadovoljni, kljub temu pa bomo stremeli k izboljšanju ter zato nadaljevali s programi za usposabljanje osebja in uvajanjem novih ukrepov in postopkov.