Domov > > Trajnostno...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Trajnostno poročilo skupine Chiesi za leto 2022: »Najprej namen«

Date: 01/08/2023

Z objavo trajnostnega poročila skupine Chiesi Maria Paola Chiesi, podpredsednica skupine Chiesi in vodja oddelka za skupno vrednost in trajnost, osvetljuje trajnostne pobude skupine v zadnjem letu in njihov vpliv.

 

Če se ozrete na leto 2022, kateri pomembni dosežki vam potrjujejo, da je skupina Chiesi na dobri poti v trajnostno prihodnost?

Skupina je lani uspešno opravila svojo prvo recertifikacijo za ponovno pridobitev certifikata B Corp in v primerjavi z letom 2019 je dosegla bistveno boljši rezultat. Dosežena ocena je priznanje za naše trajnostne dosežke na globalni in lokalni ravni, hkrati pa nas opozarja na področja, na katera se moramo osredotočiti v prihodnjih letih.

 

Ali lahko podrobneje pojasnite, kako je skupina Chiesi prešla od ogljične nevtralnosti do neto ničelnih emisij in pomen tega prehoda?

Prehod na standard neto ničelnih emisij (the Net Zero Emissions standard) kaže na našo predanost zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in blažitvi našega vpliva na okolje pri vseh naših dejavnostih. Prednost dajemo hierarhičnemu pristopu z dolgoročnim ciljem, da emisije zmanjšamo za skoraj 90 odstotkov, metode odstranjevanja in shranjevanja ogljika pa uporabljamo le za preostalih 10 odstotkov.

 

Skupina Chiesi se je dejavno vključila v programe pomoči skupnostim ter poudarila sodelovanje z različnimi združenji in partnerji. Ali lahko podrobneje opišete njena prizadevanja za izgradnjo močnejših skupnosti?

V letu 2022 smo se aktivno vključevali v programe pomoči skupnostim in delovali kot povezovalec za združenja s podobnimi nameni. Z uporabo pristopov na osnovi sodelovanja, spodbujamo vplivanje na področjih kot so varstvo okolja, izobraževanje, kultura, socialne inovacije in socialno vključevanje ter pomoč v izrednih razmerah. Naša zaveza k trajnostni in vključujoči vrednostni verigi velja tudi za naše poslovne partnerje, s čimer zagotavljamo spoštovanje človekovih pravic, varstvo okolja in etične metode dela. Trdno smo prepričani, da se moramo podnebne krize in z njo povezanih družbenih učinkov lotiti kot skupnost, saj smo v tem vsi skupaj.

 

Iz poročila je razvidna zavezanost skupine Chiesi skrbi za bolnike. Ali lahko navedete nekaj primerov, kako je skupina podpirala bolnike na konfliktnih območjih?

Leta 2022 smo na konfliktnih ozemljih, kot je Ukrajina, zagotavljali neprekinjen dostop do življenjsko pomembnih izdelkov. Zavedamo se, kako pomembno je zdravstveno varstvo v tako težavnih razmerah, zato dajemo prednost predvsem potrebam bolnikov. Poleg tega smo denarno podpirali nevladne humanitarne organizacije in darovali zdravila za zdravljenje novorojenčkov in bolnikov, ki so potrebovali presaditev organov, kadar koli je bilo to mogoče. Prizadevali si bomo pozitivno vplivati na dobrobit bolnikov tudi v najzahtevnejših okoliščinah.

 

V poročilu so poudarjeni dosežki skupine na področju enakosti spolov in odpravljanja razlik v plačilu med spoloma. Ali lahko poveste več o teh dosežkih in vaših nenehnih prizadevanjih na tem področju?

Odprava razlik v plačilu med spoloma je pomemben mejnik za skupino Chiesi. Leta 2022 smo dosegli cilj #SameConditionsForSamePositions (enaki pogoji za enake položaje) na svetovni ravni. Ponosni smo na svoj napredek, saj smo kot prvo farmacevtsko podjetje v Italiji prejeli certifikat za enakost spolov. Čeprav nas čaka še veliko dela, smo trdno zavezani spodbujanju uravnotežene zastopanosti spolov na vodilnih položajih in ustvarjanju vključujočega delovnega okolja. Prepričani smo, da sta raznolikost in vključenost ključnega pomena za spodbujanje inovacij in doseganje dolgoročnega trajnostnega uspeha.