Domov > > Skupina Chiesi...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Skupina Chiesi spremlja izvajanje ukrepov za bolj zdravo in trajnostno prihodnost

Date: 25/07/2022

• Skupina Chiesi je danes objavila svoje letno in trajnostno poročilo za leto 2021.
• Razviden je velik napredek pri doseganju poslovnih, okoljskih in družbenih ciljev.
• Skupina združuje moči z vsemi deležniki za napredek na področju trajnostne zdravstvene oskrbe

 

Parma (Italija), 13. julija 2022 – Danes je mednarodna raziskovalno usmerjena biofarmacevtska skupina Chiesi izdala svoje letno in trajnostno poročilo za leto 2021. Poročilo se ne osredotoča le na rezultate, temveč tudi na spremljanje sprejetih ukrepov za bolj trajnostno in odgovorno poslovanje.

 

S 30 podružnicami in globalnim poslovanjem v več kot 100 državah želi skupina ustvarjati vrednost za širok krog deležnikov, ki vključuje lokalne skupnosti, ponudnike kapitala, javne uprave, zaposlene, zunanje sodelavce in dobavitelje. Skupni prihodki skupine v letu 2021 so znašali 2,42 milijarde evrov. To je 8,6-odstotna rast glede na leto 2020.

 

Kot podjetje s statusom »trajnostne družbe« (ang. benefit corporation) v Italiji, ZDA in Franciji (fr. société à mission) in največja globalna biofarmacevtska skupina na področju inovativnih terapevtskih rešitev s certifikatom B-Corp, je skupina Chiesi zavezana sistematičnemu spremljanju in merjenju svojega vpliva znotraj in zunaj organizacije. To je pojasnjeno v poročilu za leto 2021, kjer so povzeta njena prizadevanja za uveljavitev pristopa ustvarjanja »skupne vrednosti« (ang. shared value) na šestih področjih: upravljanje, poslanstvo in zavezanost, bolniki, okolje, skupnost ter vrednostna veriga in ljudje.

 

Ugo Di Francesco, izvršni direktor skupine Chiesi, je ob tem dejal: »V skupini Chiesi nismo predani le izboljševanju svojega vpliva in ustvarjanju pozitivnega odtisa v svetu. Z deljenjem našega znanja ter zagotavljanjem preglednosti in odgovornosti v zvezi z našimi neuspehi in tudi uspehi želimo tudi pomagati spodbujati trajnostni napredek v našem sektorju.«

 

Povečanje učinkov za bolnike

 

Leto 2021 je bilo za skupino Chiesi prelomno leto na treh ključnih področjih – bolezni dihal, redke bolezni in oskrba bolnikov (Air, Rare, and Care) .
Približno 81 % njenih prihodkov je bilo ustvarjenih s prodajo zdravil, ki so plod lastnega raziskovalnega dela. S 479 milijoni evrov odhodkov za naložbe v raziskave in razvoj se je skupina v letu 2021 uvrstila na 1. mesto med italijanskimi farmacevtskimi družbami in na 12. mesto v evropski farmacevtski panogi. Poleg tega je z 42 patentnimi prijavami pri EPO (European Patent Office) zasedla 1. mesto med italijanskimi farmacevtskimi družbami po številu patentnih vlog, s tem pa dosegla nov mejnik: skupaj več kot 5.600 podeljenih patentov na svetovni ravni.
Zmogljivosti skupine Chiesi na področju raziskav in razvoja se bodo še povečale z odprtjem botehnološkega centra odličnosti, posvečenega razvoju, proizvodnji in distribuciji bioloških zdravil, ki bo začel delovati v Parmi (Italija) predvidoma leta 2024. Skladno z zavezami skupine Chiesi kot skupine s certifikatom B Corp bo center zasnovan po načelih trajnosti in bo izpolnjeval merila LEED.

 

Alberto Chiesi, predsednik skupine Chiesi, je dejal: »Vodilo našega delovanja kot trajnostne družbe in skupine s certifikatom B Corp je koncept skupne vrednosti, tj. pristop, katerega cilj je ustvarjati ekonomsko vrednost tako, da koristi družbi z upoštevanjem njenih potreb in izzivov. To poročilo kaže naša prizadevanja za trajnostno zdravstveno oskrbo z vsem, kar delamo, in na vseh področjih našega poslovanja.«

 

Spodbujanje sprememb na lokalni ravni

 

Skupina Chiesi si prizadeva tudi za zmanjšanje okoljskega odtisa svojih rešitev in poslovanja ter podpira svoje partnerje v dobavni verigi, da ravnajo enako. 


Leta 2021, ko se je skupina začela pripravljati na recertifikacijo B Corp, je zaživela tudi pobuda za okolju prijazne izdelke (Eco-Friendly Products Challenge) in dosežen je bil nadaljnji napredek v prizadevanjih za prehod na inhalator z minimalnim ogljičnim odtisom, ki bo slednjega zmanjšal tudi za 90 %. V tem letu se je skupina Chiesi pridružila tudi združenju B Corp Climate Collective (BCCC), s čimer se je zavezala k uresničevanju pobude za dosego ničelnih izpustov »Race to Zero« Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC).

 

Poročilo se osredotoča tudi na pridružitev skupine Chiesi neprofitni dobrodelni organizaciji Carbon Disclosure Project, ki je vzpostavila globalni sistem za razkrivanje emisij ogljika, namenjen vlagateljem, podjetjem, mestom, državam in regijam za upravljanje njihovega okoljskega vpliva. Skupina je prejela skupno oceno B, ki je priznanje za njeno strategijo ogljične nevtralnosti in usklajeno ukrepanje v zvezi s podnebnimi vprašanji na vodstveni ravni, ter oceno A za upravljanje na področju podnebnih sprememb, ki odraža njena prizadevanja pri uresničevanju ciljev strategije ogljične nevtralnosti na svetovni ravni.

 

Maria Paola Chiesi, direktorica skupine Chiesi za skupno vrednost in trajnost, je dodala: »V letu 2021, ko smo se spopadali s še vedno trajajočo pandemijo COVIDa-19 in njenimi učinki na svetovno gospodarstvo, smo postali močnejši in bolje pripravljeni za premagovanje poti, ki je pred nami: še bolj se približati našim trajnostnim ciljem in še naprej zagotavljati visokokakovostno oskrbo za bolnike – zahvaljujoč prizadevanjem vsakega posameznika, vsakega oddelka in vsake podružnice.«

 

Spreminjanje razmer za lokalne skupnosti in naše ljudi

 

Skladno s svojo zavezo, da pozitivno vpliva na skupnosti, v katerih ima sedež, je skupina Chiesi poročala tudi o številnih pomembnih dosežkih na tej ravni. Leta 2021 je namenila 22 milijonov evrov za donacije in druge prispevke za družbene namene, kot so sponzorstva in zunanja klinično-znanstvena preskušanja in študije, skupaj s stroški darovanih zdravil, katerih vrednost bi na trgu presegla 10,3 miljona evrov.

 

In končno, skupina Chiesi je nadaljevala z napredkom na več področjih, povezanih z zaposlenimi. Leta 2021 se je število zaposlenih povečalo za 3 %, predvsem po zaslugi širitve Globalnega oddelka za redke bolezni (+ 41,6 %) in družbe Chiesi China, kjer se je število zaposlenih povečalo za 20 %. Ženske predstavljajo 54 % zaposlenih v skupini Chiesi. Med zaposlenimi v raziskavah in razvoju pa njihov delež dosega 66 %. Zaposleni so skupaj opravili več kot 300.157 ur izobraževanj. To v povprečju znaša 48,8 ur izobraževanj na zaposlenega in pomeni, da se je povprečno število ur izobraževanj na posameznika med letoma 2020 in 2021 na splošno povečalo za 0,9 %.
Več o omenjenih in številnih drugih dosežkih si preberite v celotnem poročilu.

 

O skupini Chiesi


Chiesi je mednarodna raziskovalno usmerjena biofarmacevtska skupina, ki razvija in trži inovativne terapevtske rešitve na področju zdravja dihal, redkih bolezni in posebne oskrbe bolnikov. Njeno poslanstvo je izboljšati kakovost življenja ljudi ter delovati odgovorno do skupnosti in okolja.

 

S spremembo pravnega statusa v Italiji, ZDA in Franciji v tako imenovano trajnostno družbo (ang. benefit corporation) je njena zaveza ustvarjati skupno vrednost za družbo kot celoto postala pravno zavezujoča in osrednjega pomena v njenem širokem polju odločanja. Od leta 2019 je skupina Chiesi največja biofarmacevtska skupina na svetu s certifikatom B Corp, kar pomeni, da se njena prizadevanja na področju trajnosti merijo in ocenjujejo po najzahtevnejših svetovnih standardih. Njen cilj je doseči ničelno stopnjo neto emisij do leta 2035.
Skupina ima sedež v Parmi (Italija), deluje v 30 državah, kjer zaposluje več kot 6.000 oseb, in se lahko pohvali z več kot 85-letnimi izkušnjami. Njen raziskovalni in razvojni center v Parmi sodeluje s šestimi drugimi pomembnimi raziskovalnimi in razvojnimi središči v Franciji, ZDA, Kanadi, na Kitajskem, v Veliki Britaniji in na Švedskem.

 

Za dodatne informacije obiščite www.chiesi.com.

 

Kontaktni podatki za medije:

 

Carla Arrieta Martinez
Head of Global External Communication & Media Relations
Tel: +39 340 8879754
Email c.arrieta@chiesi.com

Alessio Pappagallo
Press Office Manager
Tel: +39 339 589483
Email a.pappagallo@chiesi.com

 

 


1 AIR (zrak) pomeni terapevtske rešitve in storitve na področju zdravljenja bolnikov z boleznimi dihal, od novorojenčkov do odraslih. RARE (redek) se osredotoča na zdravljenje redkih in zelo redkih bolezni. CARE (oskrba) združuje izdelke in storitve na področju specializirane oskrbe in samozdravljenja.
2 European Commission, Joint Research Centre, EU Industrial R&D Scoreboard 2020.