Domov > > Skupina Chiesi...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Skupina Chiesi raziskuje vpliv podnebnih sprememb na ljudi z boleznimi dihal v seriji Podnebje in mi

Date: 19/12/2023
  • Skupina Chiesi s ponosom napoveduje svoj prispevek k seriji Podnebje in mi, ki nas želi spodbuditi k razmišljanju o okolju in njegovem vplivu na naše zdravje. Serijo predstavlja Svetovna zveza za podnebje in zdravje (Global Climate and Health Alliance – GCHA), zanjo pa jo je pripravila družba BBC StoryWorks.
  • Podnebna kriza je zdravstvena kriza1, ki vpliva na zdravje ljudi po vsem svetu, zlasti tistih, ki so bolj izpostavljeni nevarnostim onesnaženega zraka, kot so ljudje z boleznimi dihal. Onesnaženost zraka zelo vpliva na njihovo zdravstveno stanje ter njihovo vsakdanje življenje in navade.
  • Zdravstvene rešitve in oblikovanje zdravstvenih politik za boj proti podnebnim spremembam morajo v ospredje postaviti bolnike ter zagotavljati zelo kakovostne zdravstvene rezultate in možnosti zdravljenja – to je sporočilo, ki ga v eni od epizod posreduje skupina Chiesi.

 

Parma (Italija), 5. decembra 2023 – Skupina Chiesi, mednarodna v raziskave usmerjena biofarmacevtska in zdravstvena skupina, s ponosom napoveduje svoj prispevek k poglavju »Odporno zdravje« v okviru miselno izzivalne serije Podnebje in mi. Ta prebojna serija v produkciji BBC StoryWorks Commercial Productions, ki jo predstavlja Svetovna zveza za podnebje in zdravje, raziskuje vpliv podnebnih sprememb na zdravje ljudi in izpostavlja inovativne odzive zdravstvenega sektorja za zmanjšanje tveganj, ki jih povzročajo podnebne spremembe.

 

Podnebna kriza je zdravstvena kriza,[1] ki vpliva na zdravje ljudi po vsem svetu. Po navedbah poročila Economist Impact, objavljenega septembra 2023, je onesnaženost zraka, ko gre za zdravje dihal, ena glavnih groženj za stanje bolnikov in kakovost njihovega življenja.[2]

Skupina Chiesi se zaveda, kako pomembno je pri oblikovanju zdravstvenih rešitev in politik za boj proti podnebnim izrednim razmeram dati prednost bolnikom. To sporočilo je v ospredju epizode, ki jo je pripravila in sponzorirala skupina Chiesi v okviru serije Podnebje in mi.

 

Epizoda z naslovom »Kako bi lahko s preoblikovanjem inhalatorjev zmanjšali njihov vpliv na okolje« se začne s predstavitvijo pogleda ene od bolnic. Lara ima astmo in več pridruženih bolezni. Na podlagi lastnih izkušenj razloži, kako onesnažen zrak ogroža njeno zdravje, ter navaja industrijske in izpušne pline, ki sta jim s sinom izpostavljena v italijanskem pristaniškem mestu Livorno v Toskani.

Poslanstvo skupine Chiesi je izboljšati kakovost življenja ljudi po vsem svetu ter delovati družbeno in okoljsko odgovorno. Skupina si prizadeva ohraniti okolje in tudi izbiro bolnikov, zato je veliko vložila v razvoj nove platforme za inhalatorje z minimalnim ogljičnim odtisom, ki bo zmanjšala ogljični odtis njenih odmernih inhalatorjev pod tlakom (pMDI) tudi za 90 %.*

 

Inhalator z minimalnim ogljičnim odtisom je nazoren primer poslovnega pristopa skupine Chiesi, ki temelji na skupni vrednosti (ang. shared value), tj. na ustvarjanju vrednosti za podjetje ter hkrati tudi za družbo in okolje. S tem si skupina prizadeva ustvariti pozitiven vpliv, ki bo v sozvočju z vsemi deležniki, zlasti pa z interesi ljudi z boleznimi dihal.

 

Giuseppe Accogli, glavni izvršni direktor skupine Chiesi, je izpostavil: »Kot trajnostno podjetje moramo biti transparentni glede svojega vpliva na okolje. Iskanje občutljivega ravnovesja med razvojem novih zdravljenj za bolezni dihal in zmanjševanjem okoljskega odtisa teh zdravljenj je zapleten izziv. V skupini Chiesi smo trdno prepričani, da bolniki ne bi smeli nositi bremena okoljske odgovornosti, ko razmišljajo o možnostih zdravljenja, ki vplivajo na njihovo zdravje. Zato se zavzemamo za večjo ozaveščenost o tem, da je podnebna kriza tudi zdravstvena kriza. Pri tem smo na čelu razvoja inhalatorjev z minimalnim ogljičnim odtisom, pri čemer se zavedamo, da je pomembno bolnikom zagotavljati različne možnosti zdravljenja in hkrati zmanjševati vpliv na okolje.«

 

Sodelovanje skupine Chiesi v seriji Podnebje in mi potrjuje njeno zavezanost k sodelovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi, ki si želijo prispevati k reševanju podnebne krize in hkratnemu spodbujanju razvoja trajnostnih zdravstvenih rešitev. Z osredotočanjem na medsebojno povezanost med bolniki in zdravjem planeta skupina Chiesi še naprej spodbuja pozitivne spremembe v zdravstveni panogi.

 

Serija Podnebje in mi je na voljo na spletni strani www.theclimateandus.com, do epizode »Kako bi lahko s preoblikovanjem inhalatorjev zmanjšali njihov vpliv na okolje«, ki jo je sponzorirala skupina Chiesi, pa lahko dostopate s klikom tukaj.

 

 

 

O skupini Chiesi

Chiesi je mednarodna raziskovalno usmerjena biofarmacevtska skupina, ki razvija in trži inovativne terapevtske rešitve na področju zdravja dihal, redkih bolezni in posebne oskrbe bolnikov. Njeno poslanstvo je izboljšati kakovost življenja ljudi ter delovati odgovorno do skupnosti in okolja.

S spremembo pravnega statusa v Italiji, ZDA in Franciji v tako imenovano B-korporacijo (ang. benefit corporation) je njena zaveza ustvarjati skupno vrednost za družbo kot celoto postala pravno zavezujoča in osrednjega pomena v njenem širokem polju odločanja. Kot družba s certifikatom B Corp smo od leta 2019 del globalne skupnosti podjetij, ki izpolnjujejo visoke standarde družbenega in okoljskega vpliva. Do leta 2035 želimo doseči neto ničelne emisije toplogrednih plinov.

Skupina ima sedež v Parmi (Italija), deluje v 31 državah, kjer zaposluje več kot 6.500 oseb, in se lahko pohvali z več kot 85-letnimi izkušnjami. Njen raziskovalni in razvojni center v Parmi sodeluje s šestimi drugimi pomembnimi raziskovalnimi in razvojnimi središči v Franciji, ZDA, Kanadi, na Kitajskem, v Združenem kraljestvu in na Švedskem.

 

Za dodatne informacije obiščite www.chiesi.com.

 

O Svetovni zvezi za podnebje in zdravje

Svetovna zveza za podnebje in zdravje je bila ustanovljena leta 2011 v Durbanu z namenom boja proti podnebnim spremembam ter varovanja in spodbujanja javnega zdravja. Zvezo sestavljajo zdravstvene in razvojne organizacije z vsega sveta, ki jih združuje skupna vizija pravične in trajnostne prihodnosti. Naša vizija je svet, v katerem bodo vplivi podnebnih sprememb na zdravje čim manjši, zdravstvene koristi blažitve podnebnih sprememb pa čim večje.

Zveza je nastala po otvoritvenem zasedanju Vrha o podnebju in zdravju, ki je potekalo leta 2011 med 17. konferenco (COP17) pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC).

 

 

 

[1] https://www.who.int/news/item/24-05-2023-wha76-strategic-roundtable-on-health-and-climate

https://www.eib.org/en/stories/the-climate-crisis-is-also-a-health-crisis

[2] Economist Impact. Cleaner air, clearer lungs, better lives: exploring the intersection of air quality, health inequalities and lung health. London: Economist Impact, 2023. Na voljo na spletnem naslovu: https://impact.economist.com/perspectives/health/cleaner-air-clearer-lungs-better-lives

* Novi inhalatorji, ki vsebujejo okolju prijaznejši potisni plin, so še vedno v fazi aktivnega farmacevtskega razvoja, začetna razpoložljivost na trgu pa bo odvisna od države in izdelka.