Domov > > Skupina Chiesi je...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Skupina Chiesi je opravila ponovno certifikacijo B Corp in si zadala nove, še zahtevnejše cilje delovanja do leta 2025

Date: 12/10/2022
  • Skupina je izboljšala svoj rezultat na lestvici ocene vpliva (B-Impact Score) za 16,3 točke v primerjavi s prvo certifikacijo leta 2019 in dosegla 103,8 točke od skupno 200 točk.
  • V postopku ponovne certifikacije, ki ga je opravila organizacija B Lab, so bila opredeljena tudi prednostna področja za ukrepanje in nadaljnje izboljšave.

 

Parma (Italija), 22. september 2022 – Gibanje B Corp, katerega cilj je pomagati gospodarskim družbam najti ravnovesje med njihovim dobičkom in poslanstvom, se ves čas širi. Trenutno je vanj vključenih že več kot 5.700 podjetij, ki so se odločila, da presojo in vrednotenje svojega družbenega in okoljskega vpliva prepustijo priznani in neodvisni tretji strani, ki daje prednost dejanjem pred besedami. V tem smislu skupina Chiesi ponovno potrjuje svojo zavezanost poslovni skupnosti, ki se zavzema za drugačno gospodarstvo – za gospodarstvo, ki je vključujoče, pravično in regenerativno. 

»Razogljičenje je ključni korak, ki ga morajo po našem mnenju narediti vsa podjetja, če želimo doseči pravično in regenerativno globalno gospodarstvo. Od tega je odvisno preživetje človeštva,« meni Maria Paola Chiesi, direktorica skupine Chiesi za skupno vrednost in trajnost. »Zavedamo se, da to ni lahka pot, saj zahteva nenehna prizadevanja in izboljšave v vseh segmentih poslovanja, če želimo doseči merljiv dejanski učinek.«

K ponovni pridobitvi certifikata B Corp je prispevalo vseh 30 družb skupine Chiesi, skupaj z najnovejšimi v Avstraliji, Švici in Kanadi. Ena bistvenih razlik glede na prvo certifikacijo leta 2019 je, da je morala skupina preveriti skladnost svojega poslovanja z novimi minimalnimi zahtevami certifikata B Corp za farmacevtsko področje, ki jih je B Lab sprejel leta 2021.   

»Ponovna certifikacija B Corp je rezultat timskega dela, ki ga vsak dan opravlja več kot 6.000 naših zaposlenih, da bi izboljšali kakovost življenja ljudi na družbeno in okoljsko odgovoren način. Ponosni smo, da smo del gibanja, ki je usmerjeno v dobrobit ljudi,« dodaja Maria Paola Chiesi. »Za nas mora biti trajnost vgrajena v vse vidike našega poslovanja in zanjo si morajo prizadevati vsi v naši vrednostni verigi, vključno s partnerji, sodelavci in konkurenti. Uspelo nam bo le, če bomo združili sile in delovali skupaj. Mejniki, kakršen je recertifikacija, so kazalniki našega napredka in nas spodbujajo k nenehnemu izboljševanju in doseganju vse bolj ambicioznih ciljev.«

Kot del procesa ponovne certifikacije je B Lab v poročilu o pregledih naših podjetij v Italiji, Združenih državah Amerike in Kanadi zapisal: »Skupina Chiesi je naredila vrsto izboljšav pri izdelkih in procesih, s katerimi je zmanjšala vpliv svojega poslovanja na okolje; veliko je npr. vložila v razvoj odmernih inhalatorjev pod tlakom z minimalnim ogljičnim odtisom. Na nas sta naredila močan vtis ozaveščenost in trud, potrebna za udejanjanje takšnih inovativnih okoljskih praks. Skupina namreč formalno meri svoje izpuste toplogrednih plinov na področjih 1, 2 in 3, tj. na področjih neposrednih emisij, posrednih emisij iz kupljene električne in toplotne energije ter drugih posrednih emisij. To daleč presega standarde v tej panogi. Vodstvu podjetja čestitamo za to in z navdušenjem pričakujemo druge inovacije, ki jih bo podjetje razvilo in izvedlo do svoje ponovne certifikacije leta 2025.«  

Postopek ponovne certifikacije je poleg tega, da je poudaril glavne napredke na področju družbenega in okoljskega vpliva, pokazal tudi na vrsto izboljšav, ki bodo cilji skupine v prihodnjih treh letih in izhodišče za njen novi strateški trajnostni načrt.

Podjetja s certifikatom B Corp so zavezana dolgoročnemu razmišljanju, presojanju prihodnjih izzivov in priložnosti ter prevzemanju odgovornosti za posledice svojih odločitev. Poleg tega so tudi pravno zavezana ustvarjanju koristi ne le za svoje delničarje, temveč za vse svoje deležnike – zaposlene, stranke, skupnost in okolje.

Skladno s tem je skupina Chiesi leta 2018 sprejela nov statut in spremenila svoj status v Italiji v società benefit oziroma ti. B-korporacijo (angl. benefit corporation), njena povezana družba v Franciji pa je leta 2021 postala societé à mission. Leta 2022 je skupina spremenila svoj statut tako, da je vanj vključila svojo zavezo doseči neto ničelne emisije toplogrednih plinov v skladu s cilji Pariškega sporazuma glede podnebne nevtralnosti. To bo skušala doseči do leta 2035 s pripravo podrobnega načrta, ki bo vseboval jasne in merljive mejnike glede zmanjševanja emisij.

Da bi podkrepili svoje ambicije in se vedno znova opomnili, kaj smo in za kaj si prizadevamo, vsako leto proslavljamo dan, imenovan »Ukrepamo – aktivno skrbimo za jutri« (We ACT Day). To je dogodek, s katerim obeležujemo svojo zavezanost k trajnosti. Letošnje praznovanje bo prav posebno, saj je sodelovalo vseh 30 povezanih družb skupine.  

###

 

Podjetja s certifikatom B Corp (B Corps®)

B Corps® so podjetja, ki izpolnjujejo najvišje standarde družbenega in okoljskega delovanja, javne transparentnosti in pravne odgovornosti, da bi vzpostavila ravnovesje med svojim dobičkom in poslanstvom. Sestavljajo skupnost voditeljev in so gonilo globalnega gibanja ljudi, ki poslovanje uporabljajo kot silo za dobro: njihova gospodarska dejavnost poleg ustvarjanja dobička ustvarja tudi merljive in potrjene pozitivne učinke za ljudi, družbo in okolje. Podjetja s certifikatom B Corp dosegajo preverjene rezultate v digitalnem orodju B Impact Assessment – orodje za strogo in stvarno merjenje vpliva podjetja na zaposlene, stranke, skupnost in okolje – in svoja poročila B Impact Report javno objavljajo na spletni strani bcorporation.net. Delujejo v 155 panogah in več kot 80 državah. Gibanje B Corp ima en sam cilj: opredeliti novo poslovno paradigmo, ki ustreza našemu času, je konkretna in jo je mogoče replicirati. Orodje B Impact Assessment meri vse njihove vplive tako natančno kot njihove dobičke. Kombinacija preverjanja, ki ga opravlja tretja stran, javne transparentnosti in pravne odgovornosti pomaga podjetjem s certifikatom B Corp ustvarjati zaupanje in vrednost. Certificiranje izvaja neprofitna organizacija B Lab. www.bcorporation.net

 

B Lab

B Lab je neprofitna organizacija v službi globalnega gibanja, ki je usmerjeno v dobrobit ljudi. Njihove pobude vključujejo certificiranje B Corp, upravljanje programov B Impact Management in zavzemanje za strukture upravljanja, kakršna je B-korporacija (angl. benefit corporation). Vizija organizacije B Lab je vključujoče in trajnostno gospodarstvo, ki ustvarja skupno blaginjo za vse.

 

B-korporacija

B-korporacija (angl. benefit corporation) je pravni status podjetij, zakonsko urejen v 35 državah Združenih držav Amerike, v Italiji (società benefit) in Franciji (societé a mission). V preostali Evropi mnoge države članice EU proučujejo zakonodajo o B-korporacijah, enako pa se dogaja tudi v drugih državah po svetu.

B-korporacije so podjetja, ki ustvarjajo dobiček, hkrati pa so zavezana tudi ustvarjanju javne koristi in trajne vrednosti. Zavezane so upoštevanju svojega vpliva na družbo in okolje, da bi ustvarile dolgoročno trajno vrednost za vse svoje deležnike. Gre torej za tradicionalne gospodarske družbe, le da imajo več obveznosti, saj morajo upoštevati višje standarde poslanstva, odgovornosti in transparentnosti.

 

O skupini Chiesi

Chiesi je mednarodna raziskovalno usmerjena biofarmacevtska skupina, ki razvija in trži inovativne terapevtske rešitve na področju zdravja dihal, redkih bolezni in posebne oskrbe bolnikov. Njeno poslanstvo je izboljšati kakovost življenja ljudi ter delovati odgovorno do skupnosti in okolja.

S spremembo pravnega statusa v Italiji, ZDA in Franciji v t.i. trajnostno družbo (angl. benefit corporation) je njena zaveza ustvarjati skupno vrednost za družbo kot celoto postala pravno zavezujoča in osrednjega pomena v njenem širokem polju odločanja. Od leta 2019 se skupina ponaša s certifikatom B Corp, kar pomeni, da se njena prizadevanja na področju trajnosti merijo in ocenjujejo po najzahtevnejših svetovnih standardih. Njen cilj je doseči ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov do leta 2035.

Skupina ima sedež v Parmi (Italija), deluje v 30 državah, kjer zaposluje več kot 6.000 oseb, in se lahko pohvali z več kot 85-letnimi izkušnjami. Njen raziskovalni in razvojni center v Parmi sodeluje s šestimi drugimi pomembnimi raziskovalnimi in razvojnimi središči v Franciji, ZDA, Kanadi, na Kitajskem, v Veliki Britaniji in na Švedskem.

 

Za dodatne informacije obiščite www.chiesi.com.

 

Kontaktni podatki za medije:

Carla Arrieta Martinez

Vodja globalnega oddelka za zunanje komuniciranje in odnose z mediji

Tel.: +39 340 8879754

E-pošta: c.arrieta@chiesi.com

 

Alessio Pappagallo

Vodja službe za stike z mediji

Tel.: +39 339 589483

E-pošta: a.pappagallo@chiesi.com