Domov > > Skupina Chiesi in...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Skupina Chiesi in družba Affibody sodelujeta pri razvoju in trženju inovativnih oblik zdravljenja bolezni dihal

Date: 16/03/2023
  • Skupina Chiesi in družba Affibody bosta tesno sodelovali pri razvoju novih molekul, imenovanih Affibody®, ki se bodo uporabljale za inovativno zdravljenje bolezni dihal.
  • S to pogodbo bo skupina Chiesi dopolnila svoj že sedaj precej obsežen program raziskav in razvoja na področju bolezni dihal, pri katerih obstaja velika neizpolnjena potreba po zdravljenju.
  • Družba Affibody pa bo prejela začetno plačilo, prihodnja plačila ob mejnikih in licenčnine, pri čemer bo obdržala pravice do skupne promocije v nordijskih državah.

 

Parma, Italija in Solna, Švedska, 7. marca 2023 – družbi Chiesi Farmaceutici S.p.A (»skupina Chiesi«) in Affibody AB (»družba Affibody«) sta danes naznanili sklenitev pogodbe o sodelovanju in licenciranju za razvoj in trženje inovativnih oblik zdravljenja bolezni dihal z uporabo lastniške tehnologije družbe Affibody.

 

V skladu s pogodbo bosta družbi tesno sodelovali pri razvoju do treh programov, ki temeljijo na uporabi molekul Affibody® proti nerazkritim tarčam za zdravljenje bolezni dihal. Skupina Chiesi bo financirala vsa odkritja, razvoj in kasnejše trženje po vsem svetu v skladu s svojo strategijo in zavezanostjo k zagotavljanju najboljše ravni oskrbe za bolnike z boleznimi dihal, ki presega zgolj zdravljenje in se osredotoča tudi na izkušnje bolnikov. Družba Affibody pa bo obdržala možnost skupne promocije v nordijski regiji.

 

»Skupina Chiesi je zavezana raziskavam, odkrivanju in razvoju novih inovativnih načinov zdravljenja na področju bolezni dihal, kar je strateška prednostna naloga naše organizacije. Sodelovanje z družbo Affibody v naš portfelj raziskav in razvoja prinaša pomemben nov način zdravljenja, katerega lastnosti so še posebej zanimive za inhaliranje. Veselimo se, da bomo na podlagi tega partnerstva razvili nove načine zdravljenja za ljudi z neizpolnjenimi zdravstvenimi potrebami,« je dejal Thomas Eichholtz, vodja globalnih raziskav in razvoja v skupini Chiesi.

 

Majhnost molekul Affibody® in njihova robustnost omogočata edinstvene lastnosti, ki so predmet proučevanja v okviru tega sodelovanja. Sem spadata na primer njihova obsežna porazdelitev in daljša izpostavljenost v pljučih, ki sta bili ugotovljeni v predkliničnih raziskavah.

 

»To sodelovanje s skupino Chiesi pospešuje strateški razvoj družbe Affibody in dodatno krepi konkurenčnost naše tehnologije, ki je zdaj klinično in komercialno potrjena,« je dejal David Bejker, generalni direktor družbe Affibody AB. »Priznavamo in cenimo pomembno zavezanost in strokovno znanje skupine Chiesi pri razvoju inhalacijskih zdravil ter verjamemo, da bo to partnerstvo pomagalo povečati vrednost molekul Affibody®, namenjenih za inhaliranje.«

 

V skladu s pogodbenimi določili je družba Affibody upravičena do začetnega plačila in plačil ob razvojnih, regulativnih in komercialnih mejnikih v višini do 214 milijonov USD ter do licenčnin od prodaje za prvi program v višini od srednjega enomestnega do nizkega dvomestnega odstotka. Pogodba se lahko razširi na skupno tri (3) programe. V tem primeru bo družba Affibody upravičena do začetnih plačil in plačil ob razvojnih, regulativnih in komercialnih mejnikih v višini do 637 milijonov USD ter do licenčnin od prodaje v višini od srednjega enomestnega do nizkega dvomestnega odstotka.

###

O skupini Chiesi

Chiesi je mednarodna raziskovalno usmerjena biofarmacevtska skupina, ki razvija in trži inovativne terapevtske rešitve na področju zdravja dihal, redkih bolezni in posebne oskrbe bolnikov. Njeno poslanstvo je izboljšati kakovost življenja ljudi ter delovati odgovorno do skupnosti in okolja.

S spremembo pravnega statusa v Italiji, ZDA in Franciji v tako imenovano B-korporacijo (angl. benefit corporation) je njena zaveza ustvarjati skupno vrednost za družbo kot celoto postala pravno zavezujoča in osrednjega pomena v njenem širokem polju odločanja. Kot družba s certifikatom B Corp smo od leta 2019 del globalne skupnosti podjetij, ki izpolnjujejo visoke standarde družbenega in okoljskega vpliva. Naš cilj je doseči ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov do leta 2035.

Skupina ima sedež v Parmi (Italija), deluje v 30 državah, kjer zaposluje več kot 6.000 oseb, in se lahko pohvali z več kot 85-letnimi izkušnjami. Njen raziskovalni in razvojni center v Parmi sodeluje s šestimi drugimi pomembnimi raziskovalnimi in razvojnimi središči v Franciji, ZDA, Kanadi, na Kitajskem, v Veliki Britaniji in na Švedskem.

 

Za dodatne informacije obiščite www.chiesi.com.

 

O molekulah Affibody®

Molekule Affibody® so nov razred mimetikov protiteles z lastnostmi, ki presegajo lastnosti monoklonskih protiteles (mAbs) in fragmentov protiteles. Družba Affibody je ustvarila obsežno knjižnico, sestavljeno iz več kot deset milijard molekul Affibody® z edinstvenimi vezavnimi mesti, izmed katerih se izberejo vezave na določene tarče. Molekule Affibody® so velike le 6 kDa, imajo inertno obliko (brez funkcije Fc) in so se izkazale za klinično uporabne kot molekule za ciljno zdravljenje tumorjev. Klinična preskušanja pri avtoimunskih indikacijah so pokazala, da intrinzične lastnosti molekul Affibody® omogočajo učinkovitejše zaviranje bolezni z uporabo večspecifičnih konstruktov.

 

O družbi Affibody

Družba Affibody je biofarmacevtsko podjetje, integrirano v fazi razvoja, ki obsega klinične raziskave, s širokim naborom izdelkov, osredotočeno na razvoj inovativnih dvo- in večspecifičnih biofarmacevtskih zdravil naslednje generacije na podlagi svoje edinstvene lastniške tehnološke platforme, molekul Affibody®. Družba je dokazala, da je s svojim validiranim poslovnim modelom sposobna pravočasno in brez tveganja prepoznati strateške projekte in jih prednostno obravnavati. Z mednarodnimi farmacevtskimi podjetji je sklenila več partnerstev za razvoj in komercializacijo svojih inovacij. Njen glavni delničar je podjetje Patricia Industries, ki je del holdinške družbe Investor AB.

 

Dodatne informacije so na voljo na: www.affibody.com  

 

Izjava o omejitvi odgovornosti

To sporočilo za javnost vsebuje izjave, usmerjene v prihodnost. Čeprav družba Affibody meni, da njene projekcije temeljijo na razumnih predpostavkah, lahko zaradi različnih nevarnosti in negotovosti te v prihodnost usmerjene izjave postanejo vprašljive, tako da se lahko dejanski rezultati bistveno razlikujejo od rezultatov, predvidenih v teh izjavah.

 

Kontaktni podatki skupine Chiesi za medije

 

Alessio Pappagallo

Vodja službe za stike z mediji

Tel.: +39 339 5897483

 

mediarelations@chiesi.com   

 

Chiara Antoniucci

Vodja za komunikacije za Air & Care

Tel.: +39 342 5596839

 

 

 

Kontaktni podatki družbe Affibody za medije

 

Richard Hayhurst/Ola Bjorkman

 

+44 7711 821 527

RHA Communications

richard@rhacomms.eu