Domov > > Skupina Chiesi...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Skupina Chiesi dobila dovoljenje za promet za trojno fiksno kombinacijo z izredno majhnimi delci učinkovin za zdravljenje astme

Date: 01/02/2021
 • Gre za prvo trojno fiksno kombinacijo z izredno majhnimi delci učinkovin v enem vdihovalniku, ki je dobila dovoljenje za uporabo pri primernih bolnikih z astmo. Odobritev indikacije za uporabo pri astmi sledi odobritvi indikacije za zdravljenje kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB), ki jo je Chiesi dobil leta 2017.
 • Dovoljenje za promet temelji na pozitivnem mnenju Odbora za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) in odobritvi Evropske komisije na podlagi podatkov, pridobljenih v 4 kliničnih študijah, v katere je bilo vključenih skoraj 3000 bolnikov.

 

Parma (Italija) 1. februar 2021 – Mednarodna raziskovalno osredotočena zdravstvena skupina Chiesi (Skupina Chiesi) sporoča, da je Evropska komisija izdala dovoljenje za promet trojni fiksni kombinaciji z izredno majhnimi delci učinkovin IGK/LABA/LAMA v enem vdihovalniku za vzdrževalno zdravljenje astme pri odraslih, pri katerih astma ni ustrezno nadzorovana z vzdrževalnim zdravljenjem s kombinacijo dolgodelujočega agonista adrenergičnih receptorjev beta-2 ter srednjih odmerkov inhalacijskega kortikosteroida in ki so imeli v preteklem letu eno ali več poslabšanj astme10. Ta odobritev sledi odobritvi indikacije za vzdrževalno zdravljenje pri odraslih bolnikih z zmerno do hudo obliko kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB), ki ni ustrezno zdravljena s kombinacijo inhalacijskega kortikosteroida in dolgodelujočega agonista adrenergičnih receptorjev beta-2 ali s kombinacijo dolgodelujočega agonista adrenergičnih receptorjev beta-2 in dolgodelujočega antagonista muskarinskih receptorjev , ki jo je Chiesi dobil leta 2017.3

 

Trojna terapija je kombinacija inhalacijskega glukokortikoida (IGK)/dolgo delujočega beta-agonista (LABA)/dolgo delujočega antiholinergika (LAMA), ki vsebuje beklometazon dipropionat (BDP; inhalacijski glukokortikoid), formoterol fumarat (FF; dolgo delujoči beta-agonist) in glikopironij (G; dolgo delujoči antiholinergik)10. Trojna terapija za zdravljenje astmo je prva in edina trojna fiksna kombinacija z izredno majhnimi delci učinkovin, ki lahko doseže in zdravi celotna dihala, vključno z malimi dihalnimi potmi1.1. Vdihovalnik ima števec odmerkov, ki bolnikom omogoča učinkovito sledenje in učinkovito zdravljenje.

 

»Gre za prvi korak,  da naša trojna kombinacija za zdravljenje zmernih do hudih bolnikov s KOPB enako učinkovito pomaga tudi pri zdravljenju primernih bolnikov z astmo,« je povedal Alessandro Chiesi, glavni komercialni direktor skupine Chiesi. »Chiesi je zavezan razvoju in zagotavljanju alternativ, ki naj bolnikom pomagajo pri obvladovanju in zdravljenju bolezni dihal. Z dovoljenjem Evropske komisije smo korak bliže, da bolnikom z nenadzorovano astmo ponudimo nove in izboljšane možnosti zdravljenja, ki bodo zmanjšale verjetnost poslabšanj in lahko omogočale enostavnejšo uporabo zahvaljujoč trojni terapiji v enem vdihovalniku.«

 

Astma je kronična vnetna bolezen, ki prizadene več kot 339 milijonov ljudi po vsem svetu9. Glede na poročilo Globalne iniciative za astmo (GINA) imajo ljudje z nenadzorovano astmo slabo obvladovanje simptomov in/ali pogosta poslabšanja, zaradi česar morajo posegati po peroralnih kortikosteroidih ali pa morajo biti zaradi resnih poslabšanj celo hospitalizirani2

 

Pri bolnikih z nenadzorovano astmo, trojna fiksna terapija zmanjša verjetnost za poslabšanje in izboljša pljučno funkcijo v primerjavi z IGK/LABA1.Priporočilo CHMP in odločitev Evropske komisije temeljita na podatkih o učinkovitosti in varnosti 4 kliničnih raziskav, v katerih je sodelovalo skoraj 3000 bolnikov.

 

O Skupini Chiesi

Chiesi Farmaceutici ima sedež v Parmi v Italiji, Skupina Chiesi pa je mednarodno raziskovalno osredotočena zdravstvena skupina z več kot 85 letnimi izkušnjami v farmacevtski panogi in je po svetu prisotna v 29 državah. Chiesi raziskuje, razvija in trži inovativna zdravila za zdravljenje bolezni s področja dihal, posebnih in redkih bolezni. Sedež raziskovalnega in razvojnega centra je v Parmi v Italiji, in je intigrirano povezan z raziskovalno-razvojnimi skupinami v Franciji, Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu in na Švedskem; to omogoča napredek Chiesijevih  predkliničnih, kliničnih in registracijskih programov. Podjetje Chiesi zaposluje več kot 6.000 ljudi. Skupina Chiesi je certificirana korporacija v javno korist (»Benefit corporation«). Za več informacij obiščite spletno stran www.chiesi.com.

 

O trojni terapiji Chiesi

Trojna terapija Chiesi je prva trojna fiksna kombinacija inhalacijskega glukokortikoida (IGK) / dolgo delujočega beta-agonista (LABA) / dolgo delujočega antiholinergika (LAMA), ki vsebuje beklometazon dipropionat (BDP), formoterol fumarat (FF) in glikopironij (G). Zdravilo Trimbow bo na voljo kot inhalacijska raztopina pod tlak v vdihovalniku s potisnim plinom z odmerkom dveh inhalaciji dnevno in bo imelo dovoljenje vzdrževalno zdravljenje astme pri odraslih, pri katerih astma ni ustrezno nadzorovana z vzdrževalnim zdravljenjem s kombinacijo dolgodelujočega agonista adrenergičnih receptorjev beta-2 ter srednjih odmerkov inhalacijskega kortikosteroida in ki so imeli v preteklem letu eno ali več poslabšanj astme. Na področju KOPB je trojna terapija Chiesi odobrena kot vzdrževalno zdravljenje pri odraslih bolnikih z zmerno do hudo kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB), ki niso ustrezno zdravljeni s kombinacijo inhalacijskega glukokortikoida in dolgo delujočega beta-agonista ali s kombinacijo dolgo delujočega beta-agonista in dolgo delujočega antiholinergika.

 

Pred predpisovanjem se seznanite s celotnim povzetkom glavnih značilnosti zdravila Trimbow https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1208.htm.

 

O astmi

Astma je zelo pogosta kronična bolezen, ki prizadene ljudi vseh starosti in povzroča vnetja dihalnih poti. Razširjenost astme v Evropski uniji (EU) je 8,2% pri odraslih in 9,4% pri otrocih.10 Astma, ki jo je težko zdraviti, in huda astma se pojavi pri 24% bolnikov. Neposredni in posredni stroški astme za družbo so precejšnji. Najnovejši izračuni kažejo, da znašajo neposredni stroški v EU skoraj 20 milijard evrov, posredni stroški 14 milijard evrov, denarno izražena vrednost izgubljenih let življenja zaradi bolezni (DALY) pa je 38 milijard evrov, kar skupaj znese 72 milijard evrov.

 

Reference

 1. Johann Christian Virchow, dr.med., Prof. Piotr Kuna, dr. med., Prof. Pierluigi Paggiaro, dr. med, Prof. Alberto Papi, dr. med., Prof. Dave Singh, dr. med., mag. Sandrine Corre, et al., Single inhaler extrafine triple therapy in uncontrolled asthma (TRIMARAN and TRIGGER): two double-blind, parallel-group, randomised, controlled phase 3 trials, objavljeno 30. septembra 2019, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32215-9

       1.1 “Usmani et al., JOURNAL OF AEROSOL MEDICINE AND PULMONARY DRUG DELIVERY 2020 str. 1–8”

 1. GINA, Difficult-to-treat & severe asthma in adolescent and adult patients, Diagnosis Management, A GINA Pocket Guide for Health Professionals, 2019, https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINA-Severe-asthma-Pocket-Guide-v2.0-wms-1.pdf
 2. Trimbow, EMEA/H/C/004257, Dovoljenje za promet Evropske agencije za zdravila, veljavno po vseh Evropski uniji, odobreno 17/07/2017, https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/trimbow#authorisation-details-section
 3. Selroos O et al. National and regional asthma programmes in Europe. Eur Respir Rev 2015; 24: 474–483
 4. Cottini et al. Asthma Research and Practice (2015) 1:13
 5. Rogliani et al. BJP, strani 1150-1163, 2019
 6. Nicolini at al. - The Clin Risk Manag 2008; 4(5):855-864
 7. Postma et al., Lancet Respir Med 2019; 7: 402–16
 8. WHO, Asthma Facts: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma
 9. Trimbow SmPC https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1208.htm
 10. Virchow et al., Lancet 2019; 394: 1737–49
 11. Singh et al. EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY 2018, VOL. 19, NO. 11, 1279–1287