Domov > > Pomembna priznanja...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Pomembna priznanja za skupino Chiesi s strani neprofitne organizacije Carbon Disclosure Project in bonitetne agencije Cerved

Date: 29/01/2023
  • Zaradi svoje zavezanosti podnebnim ukrepom in preglednosti se je skupina Chiesi uvrstila na tako imenovano listo A projektov podnebnih sprememb, ki jo v okviru projekta za razkrivanje emisij ogljika pripravlja organizacija Carbon Disclosure Project (CDP).
  • Poleg tega je bonitetna agencija Cerved skupini podelila oceno AA ESG za skupno doseženih 75,1 točk od 100 možnih točk.
  • Po oceni te neodvisne bonitetne agencije se skupina Chiesi uvršča v najvišji kvintil najuspešnejših podjetij v sektorju zdravstvenih izdelkov, saj dosega visoke ocene glede zmanjševanja emisij, uravnotežene zastopanosti spolov in stopnje usposabljanja zaposlenih.

   

  Parma (Italija), 17. januarja 2023 – Skupina Chiesi, mednarodna raziskovalno usmerjena biofarmacevtska skupina, se je zaradi svoje zavezanosti podnebnim ukrepom in preglednosti uvrstila na listo A projektov podnebnih sprememb organizacije Carbon Disclosure Project (CDP), s čimer se je pridružila 283 podjetjem po svetu, ki so dosegla to priznanje (od približno 15.000 podjetij, ki so svoje podatke predložila v oceno). To je višje od evropskega regionalnega povprečja (lista B) in višje od povprečja biotehnološkega in farmacevtskega sektorja (B).

   

  CDP je najpomembnejši svetovni organ za ocenjevanje napredka pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter strategij in konkretnih ukrepov za boj proti podnebnim spremembam z največjo bazo okoljskih podatkov na svetu. Prelomnica na poti do letošnjega uspeha je razvoj, ki ga je skupina Chiesi dosegla na področju strategije za zmanjševanje emisij. To je razvidno tudi iz rezultatov do leta 2021, ki potrjujejo usklajenost strategije z zastavljenimi cilji.

   

  Poleg tega je neodvisna italijanska bonitetna agencija Cerved skupini podelila oceno AA za njeno izjemno sposobnost obvladovanja okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj in priložnosti. To je druga najvišja možna ocena, ki skupino Chiesi uvršča v prvi kvintil najuspešnejših podjetij v sektorju zdravstvenih izdelkov glede na nedavno objavljene končne ocene.  

   

  Po zaslugi doseženega rezultata in izkazanega napredka se je ocena okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj skupine Chiesi dvignila na AA v primerjavi z oceno A iz leta 2021. Rezultat 75,1 točke od 100 možnih točk kaže na splošno izboljšanje njene uspešnosti v zadnjem letu. Bonitetna agencija Cerved posebej poudarja njene odlične rezultate na številnih pomembnih področjih, med drugim pri zmanjševanju emisij, uravnoteženi zastopanosti spolov in stopnji usposabljanja zaposlenih.

   

  Agencija poudarja tudi nadaljnje delo skupine Chiesi na področju novega inhalatorja z minimalnim ogljičnim odtisom in energetske učinkovitosti, pri čemer upošteva cilj povečanja deleža obnovljive energije. Tudi glede varovanje okolja je skupina dosegla pomemben napredek, tako pri zmanjševanju količine odpadkov, kot pri povečevanju deleža njihove predelave. Kot dodaja bonitetna agencija Cerved, je tudi njena uspešnost pri upravljanju družbenih spremenljivk ostala visoka. Število pogodb za nedoločen čas se je povečalo v primerjavi z letom 2020, stopnja usposabljanja zaposlenih je visoka, zastopanost spolov pa je uravnotežena.

   

  Po mnenju bonitetne agencije Cerved je upravljanje trajnostnega razvoja v skupini Chiesi dobro strukturirano, ocena korporativnega upravljanja pa se zdi pozitivna. Usklajena vodstvena struktura, odgovorna za obvladovanje okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj, poroča neposredno upravnemu odboru, natančneje direktorici za skupno vrednost in trajnost. Poleg tega so ustanovili medupravni odbor za spremljanje in izvajanje ciljev okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj.

   

  »Navdušeni smo in ponosni na najnovejšo oceno. Hkrati se zavedamo, da lahko tak rezultat dosežemo le, če vsi zaposleni delamo skupaj,« meni Maria Paola Chiesi, direktorica skupine Chiesi za skupno vrednost in trajnost. »Toda naše delo še ni končano. Poročila ESG so veliko več kot zgolj izkaz trajnostnega napredka podjetja. Ne izpostavljajo samo prednosti, ampak razkrivajo tudi slabosti in prostor za nadaljnje izboljšave. Zavedamo se, da moramo še bolj vključiti dobavitelje in partnerje ter razširiti učinkovite trajnostne procese po celotni vrednostni verigi. Zato je pozitivna ocena ESG za nas hkrati potrditev in spodbuda. Nikoli ni končna točka, temveč vedno izhodišče za prepoznavanje novih priložnosti in začetek izboljšav. Skupina Chiesi si bo še naprej prizadevala, da bo poslovanje uporabljala kot silo za dobro.«

   

  ###

   

  O skupini Chiesi

  Chiesi je mednarodna raziskovalno usmerjena biofarmacevtska skupina, ki razvija in trži inovativne terapevtske rešitve na področju zdravja dihal, redkih bolezni in posebne oskrbe bolnikov. Njeno poslanstvo je izboljšati kakovost življenja ljudi ter delovati odgovorno do skupnosti in okolja.

  S spremembo pravnega statusa v Italiji, ZDA in Franciji v tako imenovano B-korporacijo (angl. benefit corporation) je njena zaveza ustvarjati skupno vrednost za družbo kot celoto postala pravno zavezujoča in osrednjega pomena v njenem širokem polju odločanja. Od leta 2019 se skupina ponaša s certifikatom B Corp, kar pomeni, da se njena prizadevanja na področju trajnosti merijo in ocenjujejo po najzahtevnejših svetovnih standardih. Njen cilj je doseči ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov do leta 2035.

  Skupina ima sedež v Parmi (Italija), deluje v 30 državah, kjer zaposluje več kot 6.000 oseb, in se lahko pohvali z več kot 85-letnimi izkušnjami. Njen raziskovalni in razvojni center v Parmi sodeluje s šestimi drugimi pomembnimi raziskovalnimi in razvojnimi središči v Franciji, ZDA, Kanadi, na Kitajskem, v Veliki Britaniji in na Švedskem.

   

  Za dodatne informacije obiščite www.chiesi.com.

   

   

  Kontaktni podatki za medije:

   

  Alessio Pappagallo

  Vodja službe za stike z mediji

  Tel.:     +39 339 5897483

  E-pošta:            a.pappagallo@chiesi.com