Domov > > Polletni finančni...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Polletni finančni rezultati skupine Chiesi kažejo močno rast v letu 2023

Date: 10/08/2023
  • Skupina Chiesi je v prvi polovici leta ustvarila promet v višini 1.497 milijonov EUR.
  • Zabeležila je znatno rast na vseh področjih svojega poslovanja.
  • Evropa ostaja njen največji trg, sledijo pa ji ZDA in Kitajska.
  • Predvideni prihodki v letu 2023 naj bi znašali približno 3 milijarde EUR, poleg tega pa naj bi se stabilna rast nadaljevala tudi v letu 2024. 

 

Parma (Italija), 3, avgusta 2023 – Skupina Chiesi v letošnjem letu še naprej beleži močno rast. V prvi polovici leta 2023 so dohodki od prodaje znašali 1.497 milijonov EUR, kar je 12-odstotna rast glede na leto 2022. Delež EBITDA v prodaji je v letu 2022 presegel 30 %.

 

V prvi polovici leta 2023 je skupina Chiesi dosegla znatno rast na vseh treh ključnih področjih svojega poslovanja: AIR (zdravje dihal), RARE (redke in zelo redke bolezni) in CARE (posebna oskrba in potrošniški izdelki za zdravstveno oskrbo). Prihodki poslovne enote AIR, ki so se zvišali za 6,5 % glede na leto 2022, še naprej ostajajo največji vir prihodkov.  Prihodki poslovne enote RARE v višini 227 milijonov EUR so v prvi polovici leta 2023 zrasli za 38.6 %, predvsem kot posledica neorganske rasti zaradi prevzema podjetja Amryt Pharma Plc. Tudi prihodki poslovne enote CARE, ki trenutno znašajo 223 milijonov EUR, so se zvišali za 19,6 %.

 

Konsistentna rast skupine Chiesi je izraz prizadevanj, da bi omogočila dostop do svojih zdravil in oskrbe čim večjemu številu bolnikov po vsem svetu. Evropa ostaja njen največji trg (954 milijonov EUR, kar pomeni 63,7 % skupnih prihodkov). Sledijo ji ZDA (234,5 milijonov EUR, 15.6 %) in Kitajska (53,8 milijonov EUR, 3,6 %).

 

Giuseppe Accogli, izvršni direktor skupine Chiesi, je ob tem dejal: »Ponosen sem na nenehni globalni napredek skupine in korake v smeri diverzifikacije našega portfelja z nedavnimi prevzemi ter stalnimi naložbami v raziskave in razvoj. Ti izjemni dosežki so jasen dokaz vrednot našega podjetja in naše močne osredotočenosti na ljudi, bolnike in planet.« 

 

Ti pozitivni rezultati še dodatno utrjujejo zavezanost skupine k izboljševanju gospodarskih in socialnih razmer v skupnostih, v katerih deluje. Da bi uresničila to zavezo, skupina Chiesi kot B-korporacija in družba s certifikatom B Corp izpolnjuje najvišje znanstvene in z dokazi podprte standarde trajnostnega in etičnega ravnanja.    

 

Perspektive za prihodnost                                      

Kljub gospodarskim in geopolitičnim izzivom ostajajo rezultati poslovanja skupine Chiesi zelo dobri. Skupina pričakuje približno 3 milijarde EUR prihodkov v letu 2023 in njihovo nadaljnjo rast v letu 2024. Stabilna dobičkonosnost z znatnim ustvarjanjem denarnih sredstev pa ji daje priložnost za nadaljnjo neorgansko rast v prihodnosti.

 

O skupini Chiesi

Chiesi je mednarodna raziskovalno usmerjena biofarmacevtska skupina, ki razvija in trži inovativne terapevtske rešitve na področju zdravja dihal, redkih bolezni in posebne oskrbe bolnikov. Njeno poslanstvo je izboljšati kakovost življenja ljudi ter delovati odgovorno do skupnosti in okolja.

S spremembo pravnega statusa v Italiji, ZDA in Franciji v tako imenovano B-korporacijo (ang. benefit corporation) je njena zaveza ustvarjati skupno vrednost za družbo kot celoto postala pravno zavezujoča in osrednjega pomena v njenem širokem polju odločanja. Kot družba s certifikatom B Corp smo od leta 2019 del globalne skupnosti podjetij, ki izpolnjujejo visoke standarde družbenega in okoljskega vpliva. Do leta 2035 želimo doseči neto ničelne emisije toplogrednih plinov.

Skupina ima sedež v Parmi (Italija), deluje v 31 državah, kjer zaposluje več kot 6.500 oseb, in se lahko pohvali z več kot 85-letnimi izkušnjami. Njen raziskovalni in razvojni center v Parmi sodeluje s šestimi drugimi pomembnimi raziskovalnimi in razvojnimi središči v Franciji, ZDA, Kanadi, na Kitajskem, v Združenem kraljestvu in na Švedskem.

 

Za dodatne informacije obiščite www.chiesi.com.

 

Kontaktni podatki za medije:

Alessio Pappagallo

Vodja službe za stike z mediji

Tel:    +39 339 5897483

E-pošta         a.pappagallo@chiesi.com