Domov > > Skupina Chiesi v...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Skupina Chiesi v odziv na pandemijo COVID-19 širi ukrepe za podporo in namenja nova sredstva za zaposlene, bolnike in zdravstvene delavce

Date: 02/04/2020

Parma (Italija), 27. marec 2020 – Mednarodna raziskovalno osredotočena zdravstvena skupina Chiesi Farmaceutici (skupina Chiesi) je danes objavila vrsto novih ukrepov v podporo zaposlenim, bolnikom in zdravstvenim delavcem pri odzivu na nadaljevanje pandemije COVID-19. Ukrepi obsegajo tudi sredstva v znesku 3 milijonov evrov za pomoč pri odzivu na koronavirus v Italiji. Skupine za vodenje v kriznih razmerah v skupini Chiesi še naprej skrbno spremljajo razvoj pandemije COVID-19 na ravni podjetja in vseh njegovih podružnic, tako kot že od razglasitve izrednih razmer. Uvedle so več nujnih ukrepov za nepretrgano oskrbo z zdravili podjetja Chiesi v vseh državah, kjer so ta zdravila na trgu; prav tako so uvedle ukrepe za varovanje zdravja in blaginje zaposlenih, bolnikov in partnerjev.

 

Izdelava in dobava zdravil
Italijanska vlada je 22. marca z uredbo odredila ustavitev proizvodnje vseh nenujnih izdelkov v Italiji. Skupina Chiesi se je po objavi te uredbe izrecno potrdila, da se proizvodnja vseh njenih zdravil brez prekinitve nadaljuje tako v obratih v Italiji kot v tujini in da bo še naprej potekala po enakih standardih visoke kakovosti. Delo se nadaljuje in zdravila po normalnih proizvodnih in distribucijskih kanalih dobavljajo iz vseh svojih proizvodnih obratov v Italiji, Braziliji in Franciji. Nadaljuje tudi svoje globalno delovanje na področju raziskav in razvoja.

 

Skrb za zaposlene in partnerje
Skupine za vodenje v kriznih razmerah v skupini Chiesi so v odgovor na pandemijo po vseh podružnicah uvedle ukrepe za varovanje zdravja in varnosti vseh zaposlenih v skladu s smernicami institucij in Svetovne zdravstvene organizacije. Ukrepanje je osredotočeno na štiri glavna področja delovanja: zaščito, delitev, obveščanje in usposabljanje. Podjetje je opredelilo ključne skupine delavcev, katerih prisotnost je na posameznih mestih nujna za ohranitev nepretrganega delovanja, in zagotovilo tehnično podporo in potrebno opremo, ki vsem drugim zaposlenim omogoča delo od doma; učinkovite delovne politike zdaj zajemajo vse poslovne funkcije.
Uvedeni so bili strogi postopki za zaščito zdravja vseh zaposlenih, ki nadaljujejo delo v obratih; to poleg že utečenih obstoječih varnostnih postopkov obsega tudi smernice za socialno oddaljenost in nove higienske protokole. Kot dodatno oporo italijanskim sodelavcem, ki imajo osrednjo vlogo pri zagotavljanju normalnega delovanja podjetja Chiesi v Italiji, je podjetje napovedalo tudi 25-odstotno povečanje plače vsem zaposlenim v obratih za celotno obdobje izrednih razmer kot priznanje za njihovo vsakodnevno prizadevanje in trud. Poleg tega je skupina Chiesi razenobičajnega zdravstvenega zavarovanja aktivirala dodatno zavarovalno politiko za kritje zdravstvenih stroškov v malo verjetnem primeru okužbe s COVID-19. Podjetje Chiesi je tudi poskrbelo, da je vsem sodelavcem, ki potrebujejo dodatno podporo ali svetovanje, 24 ur na dan vse dni v tednu na voljo namenska linija za pomoč, preko katere se lahko pogovorijo s strokovnjaki - psihologi. Ti dodatni ukrepi za blaginjo in zdravje zaposlenih so doslej zahtevalivložek približno 1 milijon evrov. Podružnice sprejemajo podobne ukrepe, usklajene s svojim lokalnim dogajanjem in potrebami.

 

Podpora globalnemu odzivu je dolžnost skupine Chiesi
Kot korporacija za javno korist si skupina Chiesi prizadeva za pozitiven vpliv na družbo. Poleg vseh dejavnosti, ki so jih skupina Chiesi in njene podružnice med obdobjem pandemije po vsem svetu že doslej izvedle za podporo bolnikom, ustanovam in zdravstvenim delavcem, je skupina danes objavila, da namenja dodatne 3 milijone evrov za financiranje prizadevanj za obvladanje krize v Italiji.

page1image56851648 page1image56851456 page1image56851264

"V odziv na svetovno krizo, kakršne še ni bilo, ostaja podjetje Chiesi zavezano izboljšanju kakovosti življenja bolnikov, zaposlenih in sodelavcev ob hkratnem varovanju njihovega zdravja in blaginje. To je v osrčju vseh naših odločitev v zvezi s pandemijo," pravi Ugo Di Francesco, generalni direktor skupine Chiesi. "Zelo nas veseli, da smo zagotovili neprekinjeno proizvodnjo in dobavo naših zdravil bolnišnicam, zdravnikom in bolnikom, ki se na naša zdravila zanašajo. Kot farmacevtska družba uporabljamo svoje strokovno znanje, vire in materiale za zdravstvene delavce po vsem svetu in iščemo načine za povečanje naših zmogljivosti, ko se bodo potrebe povečale. Še naprej sodelujemo z vsemi svojimi partnerji ter lokalnimi, državnimi in regionalnimi odbori po vsem svetu, da bi jim po najboljših močeh zagotovili podporo."

"Počaščeni smo, da lahko odigramo svojo vlogo v odzivu na krizo, ki jo je povzročila pandemija. Širimo pobude za zaščito zaposlenih in bolnikov in njihova varnost še naprej ostaja naša prednostna naloga," pravi Alberto Chiesi, predsednik skupine Chiesi. "Ponosen sem na prizadevanja, ki so jih v tem težkem času izkazali vsi naši zaposleni, in se jim vsem osebno zahvaljujem."

 

O skupini Chiesi

Podjetje Chiesi Farmaceutici s sedežem v Parmi (Italija) je mednarodna raziskovalno osredotočena zdravstvena skupina s 85-letnimi izkušnjami v farmacevtski industriji. Po svetu je prisotno v 29 državah. Podjetje Chiesi raziskuje, razvija in trži inovativna zdravila na področjih zdravljenja bolezni dihal, posebnih in redkih bolezni. Raziskovalno-razvojni del podjetja ima sedež v Parmi (Italija) in je integrirano povezan z raziskovalno-razvojnimi skupinami v Franciji, ZDA, Veliki Britaniji in na Švedskem; to omogoča napredek Chiesijevih predkliničnih, kliničnih in registracijskih programov. Podjetje Chiesi ima skoraj 6000 zaposlenih. Skupina Chiesi je certificirana korporacija v javno korist ("Benefit corporation"). Za več informacij obiščite www.chiesi.com

page2image56631552

 

Kontaktna oseba za medije:

Valentina Biagini
Višja vodja za komunikacijo s skupinami Tel. +39 348 7693 623
E-pošta: v.biagini@chiesi.com