Domov > > Chiesi pospešeno...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Chiesi pospešeno na poti k popolni trajnosti kljub pandemiji covida-19

Date: 23/06/2021
  • Zagotavljanje nepretrgane zdravstvene oskrbe pacientov – prednostna naloga med pandemijo covida-19.
  • Osredotočenost na raznolikost in vključevanje na delovnem mestu: 53 % zaposlenih je žensk – delež žensk v raziskavah in razvoju je še večji (64 %).
  • Podatki in številke o dejavnostih podjetja v letu 2020 so na voljo v letnem in trajnostnem poročilu skupine Chiesi za leto 2020, dostopnem na povezavi chiesieverystorycounts.com.

 

Parma (Italija), 23. junija 2021 – Mednarodna raziskovalno usmerjena farmacevtska in zdravstvena skupina Chiesi je še pospešila približevanje svojemu cilju postati povsem trajnostno podjetje, kljub izredno zahtevnemu letu 2020, zaznamovanemu s pandemijo covida-19. To je rdeča nit letnega in trajnostnega poročila skupine Chiesi za leto 2020, ki jo skozi svoje besede pripovedujejo njeni zaposleni po vsem svetu na povezavi #VsakaZgodbaŠteje.    

 

Skupina je leto 2020 končala z dobrim poslovnim izidom, saj so njeni prihodki znašali 2,229 milijona evrov ali 11,8 % več kot leta 2019. To ji daje dodaten zagon za nadaljevanje preobrazbe v prvo popolnoma trajnostno farmacevtsko podjetje na svetu, v katerem ustvarjanje vrednosti za planet in družbo omogoča inovacije, napredek in blaginjo.

 

Transparentna metodologija merjenja vpliva, ki združuje področja okoljskega, družbenega in korporativnega upravljanja (ESG - environmental, social, and corporate governance) ter okvire za presojo vplivov na okolje

Tako kot prejšnja leta tudi tokrat skupina Chiesi poroča o svojem delovanju v skladu s celovito kombinacijo različnih orodij in okvirov. Ta vključuje metodologijo, ki jo je uvedel priznani ekonomist prof. Jeffrey Sachs iz Centra za trajnostni razvoj na univerzi Columbia, pri kateri se poslovni vplivi skupine Chiesi ocenjujejo na podlagi analize izdelkov, procesov, globalne verige vrednosti ter korporativnega državljanstva, povsem v skladu s cilji Agende Združenih narodov za trajnostni razvoj (SGDs - Sustainable Development Goals) do leta 2030. Letno in trajnostno poročilo skupine Chiesi izpolnjuje tudi standarde Globalne iniciative za poročanje (GRI - Global Reporting Initiativ), neprofitne organizacije, ustanovljene za podporo podjetjem pri poročanju o trajnostni uspešnosti, B Impact Assessment™, orodja za oceno vpliva, ki ga je razvila neprofitna organizacija B Lab (ta podeljuje tudi certifikate B Corp), in orodja SDG Action Manager, ki sta ga skupaj razvili pobuda Združenih narodov Global Compact in organizacija B Lab.

 

Zdravstvena oskrba pacientov – prednostna naloga med pandemijo

Skupina Chiesi si je tudi v letu, ki mu ni primere v njeni zgodovini, neutrudno prizadevala za zaščito pacientov in zagotavljanje njihovega nemotenega dostopa do življenjsko pomembnega zdravljenja, kljub motnjam v dobavi zdravil in delovanju zdravstvenih storitev zaradi pandemije. Podjetje je ustanovilo posebno skupino za koordinacijo zbiranja in razdeljevanja finančnih in materialnih donacij za podporo skupnostim med pandemijo covida-19. Poleg tega je ves čas vzdrževalo proizvodnjo zdravil, zlasti osnovnih ali tistih za zdravljenje redkih bolezni. Skupaj je podjetje darovalo ali zbralo več kot 10,6 milijona evrov, od katerih je več kot 3,5 milijona evrov prispevalo dobrodelnim projektom na območju Parme in celotne Italije. 

»Pandemija je silovito spremenila svet v času, ko je ta že doživljal preobrazbo. V tem času stiske in potrebe po obvladovanju neznanega sem hvaležen za organizacijo, za kakršno se je pokazalo, da smo. Mobilizacija naših zaposlenih je presegla okvire našega poslovanja in potrdila naše skupne vrednote. Pristop naše skupine kot trajnostne gospodarske družbe s certifikatom B Corp, ki je usmerjen v ustvarjanje skupne vrednosti, je pokazal, da so vrednote, za katere se zavzemamo, trdna osnova za spopadanje z izzivi današnjega časa,« je dejal Ugo Di Francesco, glavni izvršni direktor skupine Chiesi.

 

Od osredotočanja na izdelke do popolne osredotočenosti na paciente

V letu 2020 je skupina Chiesi namenila več kot 20 % svojih prihodkov raziskavam in razvoju. To jo uvršča v sam vrh italijanskih farmacevtskih družb po številu vloženih patentnih prijav. Zavezala se je tudi, da bo pospešila preobrazbo svoje poslovne in korporativne kulture v bolj holistično usmerjeno in na paciente osredotočeno delovanje v vseh fazah razvojnega ciklusa zdravil. Poenostavitev arhitekture blagovne znamke skupine – ta zdaj temelji na treh terapevtskih področjih, angleško imenovanih Air (zrak), Rare (redek) in Care (oskrba) na podlagi nemedicinskih izrazov, ki jih uporabljajo pacienti – ter uvedba nove celostne podobe v začetku leta 2021 sta neposreden rezultat nenehnega razvoja skupine v smislu vključevanja empatije do bolnikov in njihovih izkušenj v vse poslovne procese.

Številne nove oblike strateškega sodelovanja z zunanjimi partnerji, ki jih je skupina Chiesi sklenila leta 2020, bodo pripomogle k nadaljnji krepitvi takšnega k pacientu usmerjenega pristopa. Sem spada partnerstvo z biotehnološkim podjetjem Moderna, ki med prvimi uvaja zdravila na osnovi informacijske RNK (mRNA), s katerim si Chiesi prizadeva razviti nova zdravila za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije. Drug primer inovativnega pristopa, usmerjenega k pacientom, je investicija skupine Chiesi v podjetje Cyclica. Kanadsko neobiotehnološko podjetje se ukvarja z decentralizacijo odkrivanja zdravil, pri čemer uporablja inovativne umetnointeligentne tehnologije nadzorovanega učenja za predvidevanje molekularnih lastnosti v fazi raziskav in razvoja, da bi lahko zmanjšali stopnjo neuspeha pri razvoju zdravil in čas njihove poti od raziskav do pacientov.  

 

Nadaljnji poudarek na raznolikosti in enakosti na delovnem mestu

Kljub izzivom na področju organizacije delovnih mest zaradi pandemije je skupina Chiesi leta 2020 povečala število zaposlenih na 6.389, kar je približno 9-odstotna rast glede na prejšnje leto. Približno 53 % delovne sile ter več kot četrtina vodstvenih delavcev in starejših menedžerjev so ženske. Na področju raziskav in razvoja pa je delež žensk med zaposlenimi še večji (64 %).

Vodilni položaj skupine Chiesi na področju raznolikosti in enakosti na delovnem mestu je znova potrdila letna lestvica vodilnih v raznolikosti časnika Financial Times, na kateri je zasedla 10. mesto na svetu. Lestvica ocenjuje 850 evropskih delodajalcev glede raznolikosti njihovih zaposlenih po spolu, starosti, etnični pripadnosti, posebnih potrebah in spolni usmerjenosti. Skupina Chiesi je eno od dveh italijanskih podjetij v prvi deseterici, hkrati pa se uvršča na prvo mesto med farmacevtskimi in biotehnološkimi podjetji.

Skupina ostaja predana krepitvi raznolikosti in enakosti na delovnem mestu. Po ustanovitvi Odbora za raznolikost in vključenost leta 2019 je leta 2020 ustanovila še Odbor za enakost spolov. Da bi odpravila razlike med spoloma bo v letu 2021 še naprej razvijala in izvajala akcijski načrt za izboljšanje praks na področju razvoja talentiranih ženskih kadrov.

 

Še ambicioznejši cilji za ogljično nevtralnost

Po prvi napovedi leta 2019 je skupina Chiesi maja 2021 na spletni strani www.actionoverwords.org predstavila načrt, da do leta 2030 postane ogljično nevtralna družba na področju neposrednih emisij toplogrednih plinov ter posrednih emisij iz kupljene električne in toplotne energije (področji 1 in 2), do leta 2035 pa tudi na področju drugih posrednih emisij (področje 3). To vključuje tudi 90-odstotno zmanjšanje emisij iz inhalatorjev glede na leto 2019 z načrtovano uvedbo inovativnega potisnega plina z nizkim potencialom globalnega segrevanja.  

 

Prehod skupine Chiesi na zeleno energijo po vsem svetu

Leta 2020 so se vsi objekti skupine Chiesi v Italiji, ki pomenijo približno 80 % njene celotne porabe energije, napajali s 100-odstotno obnovljivo energijo. Skupina je podpisala novo pogodbo za dobavo energije v letih 2021 in 2022 iz nove vetrne elektrarne MELFI II, ki je na območju z močnim vetrom v regiji Puglia (Italija). Vsa električna energija, porabljena na lokacijah v Parmi, prihaja iz visokokakovostnih obnovljivih virov; od tega je je 2,6 % proizvedene v lastnih obratih (lastna proizvodnja) s skupno zmogljivostjo 780 kW (670 kW več kot prejšnje leto). V letu 2021 namerava skupina Chiesi dokončati svoj prehod na električno energijo iz 100-odstotno obnovljivih virov na vseh svojih proizvodnih lokacijah.

Skupna poraba energije se je leta 2020 zmanjšala za 15 % glede na leto 2019. K temu je največ prispevala manjša poraba energije za vozni park zaradi pandemije covida-19. Tudi novi sedež skupine v Parmi (Italija), odprt leta 2020, je popolnoma okolju prijazna stavba in ima certifikat LEED Platinum, najvišjo stopnjo po mednarodnem sistemu ocenjevanja trajnosti stavb, ki ga je razvilo združenje Green Building Council.

 

 

O skupini Chiesi

 

Skupina Chiesi je mednarodna raziskovalno usmerjena farmacevtska in zdravstvena skupina z več kot 85-letnimi izkušnjami. Njen sedež je v Parmi, Italija, deluje pa v 30 državah, kjer zaposluje več kot 6.000 oseb. Skupina izpolnjuje svoje poslanstvo, tj. izboljšati kakovosti življenja ljudi z odgovornim ravnanjem do družbe in okolja, z raziskovanjem, razvijanjem in trženjem inovativnih zdravil na treh terapevtskih področjih: AIR (zdravila in storitve za lažje dihanje, namenjene vsem generacijam, od novorojenčkov do odraslih), RARE (zdravljenje bolnikov z redkimi in zelo redkimi boleznimi) in CARE (zdravila in storitve, namenjene posebni oskrbi, ki jo izvajajo zdravstveni delavci, in samooskrbi bolnikov v domačem okolju). Raziskovalni in razvojni center skupine ima sedež v Parmi in deluje skupaj s šestimi drugimi pomembnimi raziskovalnimi in razvojnimi centri v Franciji, ZDA, Kanadi, na Kitajskem, v Veliki Britaniji in na Švedskem, da bi promoviral svoje predklinične, klinične in regulativne programe. Od leta 2019 je skupina Chiesi največja farmacevtska skupina na svetu s certifikatom B Corp. Družba Chiesi Farmaceutici S.p.A. je leta 2018 spremenila svoj pravni status v tako imenovano trajnostno družbo (angl. Benefit Corporation). V svojem statutu je opredelila dvojni namen svojega delovanja: ustvarjati obče dobro ali skupno vrednost (angl. shared value), tj. ustvarjati vrednost za svoje poslovanje, hkrati pa tudi za družbo in okolje. Globalno gibanje B Corp na poslovanje gleda kot na dejavnost za dobrobit vseh. Kot trajnostna družba je družba Chiesi Farmaceutici S.p.A. tudi zakonsko obvezana v svoje notranje akte in pravilnike vključiti cilje za skupno korist ter vsako leto o njih transparentno poročati. Obenem se je tudi zavezala, da bo do konca leta 2035 postala ogljično nevtralna.

 

 

Za več informacij glejte: www.chiesi.si

 

 

Kontaktni podatki:

 

Chiesi Group

Alessio Pappagallo

Press Office Manager

Tel: +39 339 5897483

E-pošta: a.pappagallo@chiesi.com