Domov > > Chiesi nadaljuje...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Chiesi nadaljuje preobrazbo svoje kulture z novo celostno podobo, ki odraža jezik in izkušnje pacientov

Date: 22/03/2021
  • Nova celostna podoba je prva javna manifestacija preobrazbe skupine Chiesi kot družbe s certifikatom B Corp.
  • V središču nove celostne podobe so izkušnje pacientov in njihovo zaznavanje družbe Chiesi.

 

Parma (Italija), 22. marec 2021 – Mednarodna raziskovalno usmerjena farmacevtska in zdravstvena skupina Chiesi je predstavila svojo novo celostno podobo, ki so jo navdihnili njeni pacienti oziroma spoznanje o tem, kako pacienti vidijo družbo in kako živijo z njenimi izdelki. Nova celostna podoba predstavlja nov korak v nenehnih prizadevanjih za ustvarjanje korporativne kulture, ki je resnično naklonjena pacientom in usklajena z najvišjimi etičnimi in trajnostnimi standardi, k spoštovanju katerih se je skupina Chiesi zavezala s pridobitvijo s certifikata B Corp.

 

V okviru tega procesa je skupina Chiesi uporabila nov pristop k vzpostavljanju zaupnega dialoga s pacienti, njihovimi družinami in negovalci, da bi izvedeli več o dejanskih življenjskih  izkušnjah pri vsakodnevnem obvladovanju njihove bolezni.

 

Empatični pristop temelji na visokih etičnih standardih skupine Chiesi kot največje svetovne farmacevtske družbe s certifikatom B Corp.

 

Rezultati takšnega pristopa so skupini Chiesi omogočili vpogled v to, kako bolniki dojemajo svojo bolezen, s tem pa so ustvarili čustveno osnovo, na kateri  temelji nova celostna podoba. Le-to so razvili na osnovi številnih delavnic, kjer so sodelovali zaposleni z različnih položajev, z različnimi znanji in iz različnih geografskih lokacij.

 

»Naša nova celostna podoba – in naš pristop k njenemu razvoju – je prva javna manifestacija naše kulture kot družinskega podjetja s certifikatom B Corp, ki v ospredje postavlja paciente,« je dejal predsednik skupine Chiesi Alberto Chiesi. »Zagotoviti želimo, da bo empatija v središču vsega, kar delamo. Vsak zaposleni v našem podjetju mora resnično razumeti potrebe naših pacientov in njihove izkušnje pri vsakodnevnem obvladovanju kroničnih in redkih bolezni. To, česar smo se naučili v tem procesu, je neprecenljivo. Še naprej bomo spodbujali aktiven dialog med pacienti, zaposlenimi in zdravstvenimi delavci, da bi skupaj izboljšali kakovost človeškega življenja na družbeno in okoljsko odgovoren način.«

 

»To je izjemen trenutek za skupino Chiesi, ki gradi edinstven pristop na področju farmacevtske industrije,« je dodal Martin Lindstrom, strokovnjak za blagovne znamke in preobrazbo kulture ter ustanovitelj podjetja Lindstrom, ki je skupini Chiesi pomagal pri procesu oblikovanja nove celostne podobe. »Prenovljena blagovna znamka resnično izraža zavezanost skupine Chiesi svojim pacientom, saj jih nagovarja v njihovem jeziku. Hkrati tudi poudarja njeno osredotočenost na empatijo in avtentičnost, ki sta tako zelo potrebni v tej panogi.«

 

V sklopu nove celostne podobe je skupina Chiesi vpeljala nov barvni sistem in poenostavila arhitekturo svoje blagovne znamke, ki zdaj temelji na treh področjih, angleško poimenovanih: Air, Rare in Care. Navdih za imena terapevtskih področij je našla v nemedicinskih izrazih, ki jih uporabljajo pacienti. Takšna poenostavljena terminologija povečuje dostopnost in razumevanje ponudbe skupine Chiesi:

 

  • Air (zrak) zajema izdelke in storitve za lažje dihanje, namenjene vsem generacijam, od novorojenčkov do odraslih.
  • Rare (redek) se osredotoča na zdravljenje bolnikov z redkimi in zelo redkimi boleznimi.
  • Care (oskrba) združuje izdelke in storitve, namenjene posebni oskrbi, ki jo izvajajo zdravstveni delavci, in samooskrbi bolnikov v domačem okolju.

 

»Uvedba nove celostne podobe je zgolj začetek postopnega uvajanja številnih sprememb, s katerimi želimo uveljaviti resnično empatičen pristop do pacientov,« je dejal Ugo Di Francesco, glavni izvršni direktor skupine Chiesi. »Naš cilj je olajšati in omogočiti udobnejše življenje našim pacientom in zdravstvenim delavcem, ki skrbijo zanje. Da bi to dosegli, naši zaposleni iz različnih segmentov podjetja delajo na številnih projektih, kot so aplikacije umetne inteligence, ki pacientom pomagajo pri odmerjanju zdravil, ali nova pakiranja zdravil, ki barvno slepim pacientom omogočajo takojšnje prepoznavanje.«

 

Poleg tega skupina Chiesi nadaljuje svoja prizadevanja, da bi postala povsem trajnostna družba. Eno od področij, ki mu namenja posebno pozornost, je boj proti podnebnim spremembam. Svoje nove podnebne cilje bo predstavila v trajnostnem poročilu za leto 2020, ki bo objavljeno v prvi polovici junija.

 

 

O skupini Chiesi

Chiesi Farmaceutici s sedežem v Parmi, Italija, je mednarodna raziskovalno usmerjena skupina več kot 85-letnimi izkušnjami v farmacevtskem sektorju, ki deluje v 30 državah. Izvaja raziskave ter razvija in trži inovativna zdravila za bolezni dihal, posebno oskrbo in redke bolezni. Skupina zaposluje več kot 6000 oseb. Leta 2019 je postala največje svetovno farmacevtsko podjetje s certifikatom B Corp in se kot taka zavzema za najvišje standarde preverjenega odgovornega poslovnega ravnanja, da bi izboljšala kakovost človeškega življenja na družbeno in okoljsko odgovoren način. Kot trajnostna družba in družba s certifikatom B Corp je zakonsko zavezana upoštevati vpliv svojih odločitev na svoje zaposlene, stranke, dobavitelje, skupnost in okolje. Tako kot skupina Chiesi tudi globalno gibanje B Corp na poslovanje gleda kot na dejavnost za dobrobit vseh. Družba se je zavezala tudi, da bo do konca leta 2035 postala ogljično nevtralna z ničelnim vplivom na okolje. Za več informacij glejte: www.chiesi.com

 

 

 

Kontaktni podatki za medije:

 

Chiesi Group

Alessio Pappagallo

Global Communication Manager

Tel: +39 339 5897483

E-pošta: a.pappagallo@chiesi.com

 

Teneo

Jan Hromadko

Tel: +32 474 982 690

E-pošta: jan.hromadko@teneo.com