Domov > Redke bolezni
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Izraz označuje bolezni, ki prizadenejo le omejeno število ljudi – njihova pojavnost je pod mejo, ki jo določi zakonodaja posamezne države. EU je določila to mejo pod 0,05 % populacije, torej npr. 1 primer na 2.000 prebivalcev (ZDA so določile, da je redka bolezen tista, ki je diagnosticirana pri manj kot 200.000 prizadetih v populaciji, kar pomeni 0,08 %).

Redke bolezni ustvarjajo posebne težave, ki so povezane prav z njihovo redkostjo, so resna obolenja, pogosto kronična in sčasoma napredujejo, pojavijo se lahko ob rojstvu ali pa v otroštvu.

Prizadeti z redkimi boleznimi težko dobijo pravo diagnozo, pridobijo informacije ali napotitev k pristojnemu specialistu. Bolniki prav tako težko dobijo učinkovito zdravljenje, primerno socialno in medicinsko oskrbo ter usklajeno osnovno zdravljenje s tistim v bolnišnici, težko ohranijo svojo avtonomijo ter socialno, poklicno in državljansko vključenost.

Ravno zaradi zgoraj naštetih razlogov smo se v družbi Chiesi zavezali, da se posvetimo tudi zdravljenju in pomoči bolnikom z redkimi boleznimi, katerih preživetje je velikokrat lahko zelo ogroženo. Zavedamo se, da so ta terapevtska področja zelo pomembna in imajo velik družbeni vpliv.


Več na Chiesi.com: http://chiesi.com/en/rare-diseases