separatorSkupina Chiesi separatorChiesi Slovenija separatorMoja astma separatorZdravila separatorFarmakovigilanca separatorPišite nam separator
 

Proizvodnja

Industrijska dejavnost poteka na treh lokacijah: tovarne v Parmi (Italija) z več kot 420 zaposlenimi, porazdeljenimi na obrate v San Leonardu in na Vii Palermo; tovarne v Blois-La Chaussèe Saint Victor (Francija), kjer dela prek 60 zaposlenih; in tovarna v Santani de Parnaiba (Brazilija), ki ima več kot 100 zaposlenih.

Parma

Najpomembnejše proizvodno mesto je v Parmi, od koder poteka izvoz izdelkov v več kot 60 držav.

Proizvodni obrati v Parmi letno proizvedejo okoli 45 milijonov pakiranih proizvodov. Proizvodni obrati v San Leonardu pripravljajo naslednje farmacevtske oblike: tablete in praške za vdihovalnike za suhe praške, raztopine in suspenzije za vdihovalnike s potisnim plinom z okolju prijaznim potisnim plinom HFA (hidrofluoroalkan) ter pakirane sterilne ampule za enkratno uporabo, ki temeljijo na tehnologiji BFS (angl. Blow-Fill-Seal) in se uporabljajo pri proizvodnji nebulatorjev.

Proizvodni laboratoriji na Vii Palermo proizvajajo sterilne suspenzijske ampule za endotrahealno aplikacijo (Curosurf®) in tekoče pripravke, kot so kapljice, sirupi in nosna razpršila.

Kakovost, ustvarjalno okolje, ki omogoča osebni razvoj in napredovanje zaposlenih ter varstvo okolja so temeljne vrednote Skupine Chiesi. Zato je družba vzpostavila sistem preglednega poslovanja ter uvedla sisteme atestiranja in preverjanje za potrjevanje pravilnosti in etike poslovanja.

Obrat v San Leonardu deluje v skladu s certifikatom kakovosti ISO 9001:2000 za poslovanje podjetij. Kakovost delovanja potrjujejo nadzori ustreznih regulativnih organov, vključno z ameriškim Uradom za živila in zdravila (FDA, Food and Drug Administration), kanadskim Programom terapevtskih proizvodov in italijansko Agencijo za zdravila. Nedavno je bil vzpostavljen tudi sistem obvladovanja zdravja in varnosti pri delu v skladu z britanskim standardom OHSAS 18001. Pravilna uporaba mednarodnih standardov dobre proizvodne prakse, ki jo Chiesi vzpostavlja s pomočjo najnovejše tehnologije, kot sta avtomatizacija in ločevanje proizvodov, je najboljše zagotovilo za varnost zaposlenih in varstvo okolja.

Profesionalen odnos z dobavitelji, od katerih se zahteva zagotovitev visokega standarda kvalitete storitev in varnosti, pomembno prispeva k doseganju odlične ravni storitev glede dobave proizvodov ter zagotavlja poslovno kontinuiteto.

Blois

Proizvodni obrat v Bloisu proizvede okoli 6 milijonov pakiranih proizvodov, ki so večinoma namenjeni podružnicam Skupine Chiesi. Francoski proizvodni laboratoriji so specializirani za proizvodnjo embalaže za kapsule in tablete ter za končne faze sestavljanja in proizvodnje vdihovalnikov s potisnim plinom.

Obrat v Bloisu je opremljen tudi za neposredno distribucijo partnerjem na francoskem trgu in za izvoz.

Santana de Parnaiba

Tovarna v Santani de Parnaiba proizvede okoli 6 milijonov pakiranih proizvodov. Proizvodni obrati pripravljajo trdne farmacevtske oblike (tablete) ter raztopine in suspenzije pod tlakom za vdihovanje, vključno s tistimi, pri katerih se uporablja okolju prijazni potisni plin HFA (hidrofluoroalkan).