separatorSkupina Chiesi separatorChiesi Slovenija separatorMoja astma separatorZdravila separatorFarmakovigilanca separatorPišite nam separator
 

Poslanstvo in vrednote

Naše vrednote

Pri doseganju ciljev podjetja vedno spoštujemo tiste vrednote, ki jih upoštevamo pri vsakdanjem delu ter v naših odnosih z zaposlenimi in partnerji.

Zanesljivost in vodenje podjetja

Zanesljivost za nas predstavlja etičnost in preglednost poslovanja podjetja.
Družba Chiesi na vseh ravneh spodbuja in vzpostavlja pregledno ravnanje, ki je v skladu z veljavnimi predpisi in temelji na načelih odgovornosti družbe.

Zaveza poslovnim partnerjem

Zavedamo se potreb poslovnih partnerjev in smo dovzetni zanje, da bi jim lahko v celoti ugodili tako s proizvodi kot tudi s storitvami.

Posamezniki v središču

Ljudje so naš najpomembnejši vir uspeha. Na prvem mestu poskušamo prisluhniti njihovim potrebam in spodbujamo njihov osebni in poklicni razvoj ter posvečamo pozornost kakovosti njihovega delovnega okolja in dobremu počutju v kolektivu.

Skupinsko delo in sodelovanje

Da bi uresničili cilje, posamezniki sami po sebi ne zadostujejo. Celoten uspeh je odvisen od sodelovanja, izmenjave znanja in izkušenj ter od zavedanja, da je uspeh ekipe pomembnejši od uspeha posameznika.

Vsi smo Chiesi

Vsak od nas je sestavni del podjetja, odgovoren za vzdrževanje ugleda družbe in predstavlja vrednote, po katerih smo prepoznavni.

Ustvarjanje vrednosti

Verjamemo, da sta za ustvarjanje vrednosti potrebna podjetništvo in inovativnost: podjetništvo kot sposobnost soočanja z izzivi s pomočjo znanj in virov ob spoštovanju naših načel; inovativnost kot sposobnost izboljševanja poslovanja.

Naše poslanstvo

  • Naš cilj je doseči priznanje, da smo raziskovalno usmerjena mednarodna skupina, ki je sposobna razvijati in tržiti inovativne farmacevtske izdelke za izboljšanje kakovosti življenja ljudi.
  • Želimo vzdrževati podjetniško ekipo visoke kakovosti, ki jo odlikujeta samozavest in medsebojno sodelovanje.
  • Stremimo k združevanju zavezanosti rezultatom in integritete, zato je naše poslovanje družbeno in okoljsko odgovorno.
 

Kodeks etike in njegovo upoštevanje

Kodeks etike in ravnanja izraža zavezanost skupine Chiesi, da ne deluje zgolj v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, temveč tudi z določenimi etičnimi načeli in pravili ravnanja.

Izvajanje naslednjih načel je zagotovljeno s postopki, ki so prisotni znotraj družbe in usmerjeni v zagotavljanje, da njeni zaposleni, notranja telesa in tretje stranke, ki delujejo v imenu skupine, učinkovito ravnajo v skladu z etičnimi načeli.

To različico kodeksa je leta 2015 odobril Upravni odbor podjetja Chiesi Farmaceutici S.p.A. Gre za uraden dokument skupine in je kot takšen obvezujoč za vsa telesa, zaposlene, svetovalce, sodelavce, zastopnike in, na splošnejši ravni, vse tretje stranke, ki delujejo v imenu skupine.  

EFPIA

Kot člani evropske federacije farmacevtskih industrij in združenj EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) si prizadevamo za transparentnost sodelovanja med farmacevtsko industrijo ter zdravstvenimi delavci in organizacijami v skladu z EFPIA in v skladu z nacionalnimi pravnimi določili, ker smo prepričani, da smo neodvisni partnerji, ki imajo enak cilj: sodelovanje in izmenjavo znanja ter raziskave in razvoj brez nedovoljenih vplivov ali vmešavanj.

PODATKI o razkritju za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2015 bodo objavljeni do 30. junija 2016 na naši spletni strani.

INDIVIDUALNO RAZKRITJE
  • Donacije in podpore zdravstvenim organizacijam, organizacijam in združenjem zdravstvenih delavcev, organizacijam, ki zagotavljajo zdravstveno oskrbo.
  • Z dogodki povezani stroški: pristojbine za registracijo, sponzorske pogodbe, potovanje in nastanitev.
  • Honorarji za storitve in svetovanja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih organizacij: honorarji in povezani izdatki morajo biti razkriti ločeno. To pride v poštev le, če je zdravstveni delavec ali zdravstvena organizacija podal(a) soglasje za individualno razkritje, sicer je treba podatke objaviti razkrite v agregirani obliki.
 
RAZKRITJE V AGREGIRANI OBLIKI
  • Stroški za raziskave in razvoj: vključno s stroški za dogodke, ki so s tem povezani (srečanja raziskovalcev itn.).
  • Nakazila, ki jih zaradi zakonskih razlogov ni mogoče razkriti na individualni ravni.
 
Javna objava podatkov za leto 2015.pdf
Javna objava podatkov za leto 2016.pdf

Za dodatna vprašanja o kodeksih transparentnosti EFPIA ali PHARMIG ter za vprašanja o odpovedi ali umiku svojega soglasja za individualno razkritje se lahko brez oklevanja obrnete na nas.