separatorSkupina Chiesi separatorChiesi Slovenija separatorMoja astma separatorZdravila separatorFarmakovigilanca separatorPišite nam separator
 

Chiesi Foundation

Chiesi Foundation je neprofitna organizacija, ki si prizadeva za promocijo zdravja in lajšanje težav bolnikov z raziskavami, izmenjavo znanja ter prek izobraževanja zdravstvenih delavcev, javnosti in bolnikov.

Chiesi Foundation se v glavnem posveča področjem bolezni dihal ter redkih in neonatalnih bolezni.

Chiesi Foundation predstavlja družbeno odgovornost družbe Chiesi, od katere je fundacija dobila znanje in mrežo, ki sta potrebna za doseganje njenih ciljev.

Chiesi Foundation navdihujejo vrednote družbe Chiesi:
– osredotočenost na človeka;
– etika;
– občutek za odgovornost do družbe in okolja.

Chiesi Foundation samostojno promovira svoje pobude na treh glavnih področjih:
 • spodbujanje znanstvenega raziskovanja in izmenjava biomedicinskega znanja;
 • podpora mladim raziskovalcem;
 • obširna izmenjava znanja, zlasti z državami v razvoju in združenji bolnikov.

Projekti

1. PNEVMOLOGIJA

Fundacija samostojno promovira svoje pobude v pnevmologiji, zlasti glede kroničnih bolezni dihal, kot sta astma in kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB), v neonatologiji in na področju redkih bolezni. Deluje na naslednjih treh glavnih področjih:
 • spodbujanje znanstvenega raziskovanja in izmenjava biomedicinskega znanja;
 • podpora mladim raziskovalcem;
 • obširna izmenjava znanja, zlasti z državami v razvoju in združenji bolnikov.
Skupni imenovalec projektov, za katere se je fundacija odločila, da jih bo izpeljala leta 2010, je ustvarjanje in širjenje znanstvenih dognanj.

Nagrada Maurizia Vignole za inovacijo v pnevmologiji

Chiesi Foundation podpira znanstvene dejavnosti mladih raziskovalcev, kar je izjemnega pomena za nadaljnji napredek in razvoj.

Chiesi Foundation daje triletne štipendije mladim doktorandom na italijanskih univerzah, ki se ukvarjajo s kliničnimi in predkliničnimi raziskavami astme in KOPB.

V tem okviru je fundacija v sodelovanju z Evropskim respiratornim združenjem ustanovila Nagrado Maurizia Vignole za inovacijo v pnevmologiji za širjenje znanstvenih raziskav in razvoj znanja na področju bolezni dihal.

Ob podpori Chiesi Foundation Evropsko respiratorno združenje podeli nagrado 20.000 EUR raziskovalcu z izjemno objavo v strokovni reviji. Nagrada je posvečena spominu na prof. A. Mauricia Vignolo (1964–2004), za njegov prispevek na področju respiratorne medicine.

Dan, posvečen boleznim dihal

Dan, posvečen boleznim dihal je strokoven mednarodni dogodek za zdravnike in raziskovalce, ki se sestanejo enkrat letno in si izmenjajo izkušnje ter se seznanijo z najnovejšimi dognanji biomedicinskih raziskav astme in KOPB po vsem svetu. Namen tega dogodka je prispevati k razumevanju mehanizmov bolezni, izmenjava najnovejših dognanj glede zdravljenja ter združiti poglede raziskovalcev, zdravnikov in bolnikov.

Dan, posvečen boleznim dihal 2010 je tudi priložnost za obeležitev Leta pljuč – pobude, ki jo je sprožil Forum mednarodnih respiratornih združenj (FIRS), v katerega je med drugim vključeno Evropsko respiratorno združenje. Namen je ozavestiti javnost glede problematike, ki spremlja bolezni dihal, sprožiti dejavnosti skupnosti po vsem svetu in spodbujati k usmerjanju virov v boj proti pljučnim boleznim, vključno s sredstvi za programe raziskovalnega usposabljanja po vsem svetu. Ključni namen je začeti z oblikovanjem družbenega gibanja za večjo osveščenost javnosti in ukrepanje (www.yearofthelung.org).

Majhne dihalne poti

Zapostavljeni cilj pri zdravljenju astme in KOPB (P.J. Barnes, 2008)

Distalni del pljuč je sestavljen iz perifernih bronhiolov z notranjim premerom manj kot 2 mm. Distalni del pljuč je anatomsko področje, ki ga je zaradi relativne nedostopnosti težko proučevati. „O vpletenosti malih dihalnih poti pri patogenezi astme in kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB) se razpravlja že dolgo. Toda jasne definicije bolezni majhnih dihalnih poti še vedno ni in na voljo ni ne splošno sprejetega biomarkerja ne funkcionalnega parametra za oceno deformacije majhnih dihalnih poti in za raziskavo učinkovanja zdravil na majhne dihalne poti. Te omejitve prispevajo k podcenjevanju vpliva obolelega distalnega dela pljuč, posledica pa je omejeno zavedanje o potencialnem pomenu deformacije malih dihalnih poti in njenem kliničnem učinku .“ (Contoli in drugi, Allergy, 2009).

Chiesi Foundation podpira raziskave na področju majhnih dihalnih poti in spodbuja znanstveno raziskovanje – omogočila je oblikovanje strokovnega odbora svetovno znanih znanstvenikov za opredelitev najustreznejših načinov za opravljanje raziskav na to temo.

Mednarodna raziskava bolnikov z astmo in KOPB

Chiesi Foundation je leta 2009 opravila raziskavo za boljše razumevanje bolnikovih pogledov na svoje stanje in redno zdravljenje. Raziskava je bila opravljena v petih evropskih državah (Italija, Francija, Španija, Velika Britanija in Nemčija) in je zajemala 1.750 pacientov.

Cilji raziskave so bili naslednji:
 • izmeriti stopnjo poznavanja patologije in težo različnih virov informacij;
 • preveriti diagnostični potek in potek bolezni glede na kakovost vsakdanjega življenja;
 • spoznati potrebe bolnikov in njihovo hierarhijo v odnosu do zdravljenja in novih zdravil, pri čemer se ocenijo uporabljene terapije in opredelijo nezadovoljene potrebe;
 • oceniti pričakovanja bolnikov in mnenje o farmacevtskih družbah.
Dobljeni rezultati bodo tudi izhodišče za nove, bolnikom namenjene projekte leta 2011.

2. NEONATOLOGIJA

Fundacija samostojno promovira svoje pobude v pnevmologiji, zlasti glede kroničnih bolezni dihal, kot sta astma in kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB), v neonatologiji in na področju redkih bolezni. Deluje na naslednjih treh glavnih področjih:
 • spodbujanje znanstvenega raziskovanja in izmenjava biomedicinskega znanja;
 • podpora mladim raziskovalcem;
 • obširna izmenjava znanja, zlasti z državami v razvoju in združenji bolnikov.
Skupni imenovalec projektov, za katere se je fundacija odločila, da jih bo izpeljala leta 2010, je ustvarjanje in širjenje znanstvenih dognanj.

Projekt solidarnosti v neonatološkem zdravstvenem varstvu

Projekt solidarnosti v Burkina Fasu

Menihi redu sv. Kamila so v Burkina Fasu aktivni že 40 let. V Ouagadougou so ustanovili Zdravstveni center sv. Kamila (Medical Centre Saint Camille (CMSC)), ki je edina bolnišnica za novorojenčke in dojenčke v državi. Oddelek neonatalne patologije CMSC edini skrbi za bolne novorojenčke in prezgodaj rojene otroke na območju, ki presega meje Burkina Fasa, saj zdravijo tudi paciente iz Malija, Mavretanije in Sierra Leoneja. V tem centru vsako leto zdravijo približno 1000 dojenčkov.

Od leta 2005 CMSC v okviru projekta „Ensemble pour une Solidarieté Therapeutique Hospitalière en Réseau“ (Esther) sodeluje z neprofitnimi organizacijami, kot so Medicus Mundi, Univerza v Brescii in bolnišnica Brescia Spedali Civili, da bi izboljšali standarde zdravljenja bolnih novorojenčkov in prezgodaj rojenih dojenčkov. Uvedba posebnih programov usposabljanja in novih tehnoloških pripomočkov (zdravljenje s kisikom in neinvazivna ventilacija) omogoča izboljšanje stopnje preživetja prezgodaj rojenih otrok in bolnih dojenčkov, ki tehtajo okoli 1000 gramov, ob upoštevanju povečanja stroškov in vzdržnosti splošno dosegljive zdravstvene oskrbe v državi.

Chiesi Foundation od leta 2010 sodeluje s CMSC.

Italijansko-nizozemski mednarodni raziskovalni program

Mednarodni raziskovalni program „I.O. PhD“

V letu 2010 Chiesi Foundation podpira dejavnost programa „I.O. PhD“ (2010–2012).

Po zaslugi aktivnega sodelovanja med nizozemskimi univerzami iz Maastrichta in Utrechta in italijansko otroško bolnišnico iz Alessandrie je bilo dogovorjeno, da se začne z doktorskim programom za mlade italijanske raziskovalce na področju perinatalne medicine, neonatologije in pediatrije.

Glavni cilji so:
 • spodbujati odličnost v raziskavah;
 • mladim italijanskim znanstvenikom (zdravnikom, biologom itd.) dati priložnost za pridobivanje mednarodnih raziskovalnih izkušenj, ki vodijo do doktorskega naslova;
 • spodbujati vire za človeški in tehnološki napredek v perinatalnih, neonatalnih in pediatričnih raziskavah.

3. REDKE BOLEZNI

V sodelovanju s projektom „Zdravljenje brez izjem“ Chiesi Farmaceutici Italia se Chiesi Foundation ukvarja tudi z redkimi boleznimi, takimi, ki prizadenejo majhno število prebivalcev (manj kot enega na dva tisoč), so precej neznane in jih je zato veliko težje diagnosticirati in zdraviti.

Proti boleznim, kot so na primer talasemija, huntingtonova bolezen, cistična fibroza in sindrom dihalne stiske, se ne borimo zgolj z znanstvenimi raziskavami, temveč tudi z informiranjem in osveščanjem o boleznih. Poleg podeljevanja štipendij za mlade znanstvenike za raziskave o redkih boleznih Chiesi Foundation vsako leto izbere dve združenji bolnikov z redkimi boleznimi, s katerima s prenosom znanja in usposabljanjem sodeluje pri posebnih projektih za izboljšanje kakovosti življenja bolnikov.

V letu 2010 bo Chiesi Foundation sodelovala z naslednjima organizacijama za redke bolezni: Italijansko združenje za limfangioleiomiomatozo (LAM), Beneško združenje proti talasemiji (A.V.L.T).Kontakt

Chiesi Foundation
Via G.Chiesi, 5 – 43122 Parma, Italija
+39 0521 – 279040
www.chiesifoundation.org
info@chiesifoundation.org